Diari d'abord

De cara a barraca (49) Salallassera

De cara a barraca (49)                                                            SALALLASSERA

 

b63El grup de pedra seca Ballestar hem entrat per primer cop en territori cremat. I ho hem fet iniciant la restauració de la barraca 63 a tocar del mas de Salallassera. La barraca, a banda de quedar colgada per un munt de llenya cremada i bosc regenerat, presentava una profunda esquerda al contrafort de la cara nord. L'esquerda ha estat reparada (clicar sobre la fotografia) i tan sols resta plantar-hi lliris. Com a curiositat la porta de la barraca queda separada tot just un metre d'un important ressalt rocós; en temps de vinya calia sortir ben despert de la barraca si no volies ensopegar!
La proximitat de la barraca amb l'antic mas de Salallassera és el record que la major part de la vinya conreuada ho fou per parcers, arrendataris de les terres mitjançant el contracte de rabassa morta. El contracte es mantenia vigent fins que els ceps plantats morissin, i d'aquí el nom. Els propietaris reals, en aquest cas el mas de Salallassera, es quedaven entre un terç i una sisena part de la collita de raïm del parcer. Aquests eren els tractes, i no devien anar pas malament si tenim en compte que en el moment culminant de la vinya, el bosc del terme va disminuir fins a ocupar gairebé només un 22% del total del territori.
Per la seva banda e
ls propietaris conreuaven vinya la part de la seva finca si fa no fa, equivalent a la d'un parcer. Alguns terratinents tenien més d'un tros a diferents indrets del terme, però segons la documentació oficial del segle XIX * el mas de Salallassera només menava 2 quarteres ** dedicades a la vinya que eren dins de la mateixa finca, mentres que dedicava 10 quarteres a conreu. La resta de la finca quedava amb 4 quarteres d'erm, 5 quartans i mig d'hort i 20 quarteres de bosc. Aquesta major dedicació al conreu  i l'absència de parcel·les fora de la propietat del mas també es reflecteix en el cens d'animals de tir: Salallassera comptava aleshores amb 2 bous (els primers tractors ) i cap ase o matxo per traginar la verema.
Amb la sentència a mort de la vinya per causa de la fil·loxera, el mas de Salallassera comptarà amb una bona reserva de bosc que més endavant explotarà com a combustible per a l'emergent indústria tèxtil.

* Font: Arxiu Històric Municipal de Sant Llorenç Savall.
 
** Quartera- 360m2, equival aproximadament a una mica més d'un terç d'hectàrea. Quartà: 1/12 part d'una quartera.


ENLLAÇOS


De Cara a Barraca (50) Salallassera (II)

 
 
 
 
{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}
 

Els comentaris han estat suspesos temporalment.