En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.

“Com el Vallès no hi ha res”.    Joan Oliver, Pere Quart  

 

SAVALL BARRAQUES 2017 Pequea              les barraques de vinya de Sant Llorenç Savall (2016) dibuixen el contorn del municipi

Joan Oliver i Sallarès “Pere Quart” era fill de la nissaga dels Oliver propietaris del Marquet de les Roques (Vall d’Horta, Sant Llorenç Savall). Tres quarteres era el promig que nosaltres hem calculat per als trossos dedicats a la vinya a Sant Llorenç Savall a mitjan segle XIX, per tant les dades farien històricament bo el text de les corrandes d’exili escrites per l’autor des de Xile, el 1947.
 “5 quarteres, massa terra”. Justament 3 quarteres equivalen aprox. a  1hA en el sistema mètric actual, ço és, a uns 10000m2 que, si els trossos fossin estrictament quadrats - que no ho eren, ni en broma! - equivaldrien a uns 100m per costat. La teoria dels 100m suposaria que cada 100m aprox. podríem trobar una barraca de vinya i això es cumpleix, especialment en aquelles grans propietats amb molts parcers, com ara l’Ermengol, La Serra, Salallassera o La Muntada. Evidentment, construir una barraca no era una tasca prioritària per als parcers: allò que calia era preparar primer les terres, adobar pedres pels marges i cultivar satisfactòriament la vinya. I tot i que les barraques de vinya eren una comoditat molt interessant pel vinyater - aixopluc, magatzem d’eines i possibilitat de cuinar-hi- no era imprescindible i, en tot cas, també caldria valorar la possibilitat que la barraca fos compartida per més d’un parcer, tal i com sabem que passava amb els estris de la verema o amb els animals de càrrega.

B466 1 Pequea             la barraca 466 localitzada el 2023 a partir d'un munt de marges i a frec del torrent del Rossinyol


Els trossos de vinya solien quedar confinats entre divisòries naturals com ara canals, xaragalls, careners, camins etc i en el cas de Sant Llorenç Savall, les construccions solen aparèixer prop dels cursos d’aigua. En realitat, els trossos declarats a Hisenda eren d’una extensió molt superior a les 3 quarteres però al final, descomptant erms i roques improductibles, la vinya cultivada quedava entre uns pocs quartans, 1 o 3 quarteres. 
Així que ja ho sabeu, si comenceu a trobar marges de pedra seca a sant Llorenç Savall, ja podeu començar a comptar metres, que tard o d'hora hauríeu de trobar alguna barraca.
De vegades també hem trobat alguna barraca sense trobar cap marge a prop, però això en recerca sí que és una loteria!                        2023 L'EXEMPLE DE LA BARRACA NOVA
                            DEL TORRENT DEL ROSSINYOL

B466 26 Pequea                          Primera estassada al volt de la barraca 466. El bosc l'ha respectada

 
Tot i que al sector del Rossinyol, Vall d'Horta ja hi teníem barraques localitzades - i la majoria ja restaurades - el nombre i extensió dels marges, remuntant de la pista de la Vall d'Horta fins ben bé el Serrat del Bonaire o fins els repeus de la Pedra d'Àliga ens feia sospitar que hi havia d'haver més barraques a la zona, tal i com ha acabat passant. La barraca fa bona la teoria dels 100 metres que ja teníem provada en altres indrets i, com no, també ha fet bona la preferència dels parcers llorençans a l'hora de situar la construcció prop d'un curs d'aigua.
D'altra banda, l'amillarament de 1854 explica que el mas Rossinyol - avui ja desaparegut- comptava amb no menys de 18 parcers i el mateix es podria dir de Les Oliveres - la frontera entre ambues cases no queda molt clara -  amb no menys de 37 trossos per la seva banda: en qualsevol cas, el nombre de barraques actualment conegudes no acabaria de correspondre amb el potencial de trossos que s'esmenten a l'amillarament. 
Per això sóc del parer que encara hi hauria d'haver alguna barraca més al sector del Rossinyol i el seu torrent principal.


B466 13 Pequea                                                                   Barraca 466, cocó pel càntir

 


B466 5 Pequea  Barraca 466, poca feina de restauració: retirada de sediments a l'entrada i plantada de lliris a la closca


                                     ALGUNA BARRACA MÉS, LA no.474


B474 8 Pequea                              La nova barraca 474 a la capçalera del Sot del Fontanet


                                                                                                                                                                                                                EQUIVALÈNCIES                                                                                                                                                                           3 quarteres = aprox. 1hA  / 1 quartera = 12 quartans   /  1 quartà = 4 picotins


 

 

Els comentaris han estat suspesos temporalment.