Diari d'abord

Agulles en un Paller (2) 1.0

Agulles en un Paller (2)
Les Tres Roques de l'esquerra de l'agulla de Tanca

 

agulla migagull migagulla de coll de tanca 2agulla coll de tanca

(roc del mig)                                                                    (roc del coll de la canal de Tanca)

Aquí van tres agulles anomenades Tres Roques de l'esquerra de l'agulla de Tanca, per en Josep Barberà, i
que l'amic Regirarocs certifica amb els seus coneixements.
Són properes al coll de la canal deTanca, al vessant de la canal de la Font Flàvia. La que anomeno l'agulla del
Coix és probable que no sigui ni tan sols una agulla sinó més aviat un sortint carener, però la base està
foradada, i sembla que la paret aguanti amb un bastó. Cal destacar que no són rocs solts, sinó que encara
arrelen al substrat rocallós.

Els comentaris han estat suspesos temporalment.