Reixac, balma

reixac balma medium small


VEÏNA DE LA COVA DEL REIXAC

 
INTRODUCCIÓ
 
Vam localitzar aquesta balma el 12-2-2005, el mateix dia que vam trobar les coves del Reixac i de la font del Cargol. La balma forma part del conjunt de cavitats que desguasen, juntament amb la coneguda cova de Mura, al torrent del Reixac.
 

 
SITUACIÓ
 
Força visible des del carener de l'agulla i font del Cargol, la balma del Reixac es troba a mitja alçada del vessant esquerre del torrent del Reixac. Cal sortir uns doscents metres abans d'arribar a la cruïlla de la cova de Mura i anar a trobar la cinglera per sobre del camí. La balma es troba uns tres xaragalls per sota de la cova del Reixac.
 

 
DESCRIPCIÓ
 
Balma excavada en un estrat de sorrenques i que forma tres capelletes al fons. Assoleix la fondària màxima de cinc metres i mig, mentres que l'amplada de la part coberta assoleix els 15 metres. L'alçada oscil·la entre els 2,5m a nivell de boca i un metre al fons.
 

 
CROQUIS
 
reixac cova croquis medium
 

 
CODI CAVITAT
Conca de Nespres  07 / 58 (provisional)
 

 
ENLLAÇOS
 
 
 
 
 
{audio autostart}giacchino.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.