Reixac,cova

reixac cova topo medium

 


 

COVA DE MURA I COMPANYIA

 
INTRODUCCIÓ


Cavitat descoberta el 5 de febrer del 2005, la cova del Reixac representà un dels indicis més prometedors que molt probablement el topònim coves de Mura, llargament emprat per descriure una sola cova, amagués la realitat de més d’un esvoranc a la zona del torrent del Reixac. D'aquesta manera quedava oberta l’esperança de trobar una altra possible cavitat a la zona on hi sojornés l’home prehistòric i llur cementiri fos la cova de Mura.

 

 


 

SITUACIÓ

Sortint de Mura seguint el camí de la cova de Mura, poc abans d’arribar als darrers graons picats a la pedra  i abans del trencall de la cova de Mura, sortirem per la nostra dreta, anant a trobar la capçalera d’un petit xaragall on al capdamunt hi ha la cova, oberta en un estrat de sorrenca al nivell de conglomerat carbonàtic.

 


 

DESCRIPCIÓ

Una galeria de set metres i escaig ens porta al fons de la cavitat on a la nostra esquerra i passat un petit ressalt de 30 cm s’obre una petita galeria de dos metres i mig. La cavitat manté una alçada constant d’un metre d’alçada i una amplada superior al metre i mig, amb alguna mostra de concrecions a la paret esquerra. El fons de la cavitat es presenta amb un sòl encatifat de pedres soltes. A l’entrada encara es possible trobar algunes branques tallades a destral i algun tronquet calcinat prova, un cop més, de la presència humana dins la cavitat.

 


 

CROQUIS

 
 
reixac cova croquis medium
 
 

 
 
CODI CAVITAT
 
Conca Nespres  07 / 44 (provisional)
 
 


ENLLAÇOS

 
 
 
{audio autostart}giacchino.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.