Font del Cargol, cova

font del cargol cova 2

 


CARGOL, agulla, font, sepultura i ara...cova!

 
INTRODUCCIÓ
 
 
Localitzada a principis de 2005, aquesta petita cova serveix molt bé de refugi en cas de pluja, perquè és a molts pocs metres del camí de la font del Cargol, a la carena de la Serrallonga. Com en el cas de la cova del Reixac, aquesta coveta s'afegeix al topònim de coves de Mura perquè, de fet, pertany a la mateixa conca del torrent del Reixac. Amb la cova de la Font del Cargol, els muratans tenen un altre al·licient espeleològic ben a mà, i espero que ben aviat en podreu gaudir a les vostres passejades.
 

 
SITUACIÓ
 
 
A quinze metres dels graons de la Font del Cargol en direcció a Mura, sortirem amunt a la nostra dreta del camí. Hi ha un primer ressalt boscós i molta vegetació per creuar els 9 metres de distància que ens separen de la paret de la cinglera. Trobarem a la dreta l'escletxa de la font del Cargol, i una mica més amunt l'entrada ben perfilada i àmplia de la cova de la Font del Cargol. La cova és a més de doscents metres de desnivell respecte la Riera de Nespres.
 
 

 

DESCRIPCIÓ
 
 
Entrarem a peu dret per la boca on penja la curiosa formació del Cargol. El sòl acostuma a estar encatifat de molsa i líquens. A l'esquerra surt una galeria cega d'uns 3 metres de recorregut, que fineix en el punt que intersecta amb una altra diàclasi. Damunt un ressalt força concrecionat trobem a la nostra dreta la galeria principal, 2 metres plens de  microgours que degoten fins un gour de mides més destacables. Tanmateix aquests gours sempre els hem trobat secs. Al fons d'aquesta galeria de parets concrecionades penja una solitària estalactita. La cova queda delimitada per sota per un estrat de sorrenques de gairebé un metre de potència amb alguna intrusió de petits fragments de quarç i pissarra, i limitada per damunt  una llentia de sorrenca d'uns 10 cm de potència. Segurament som davant d'una de les múltiples surgències que tant abans, com ara ho fan altres fonts, desguassaven a favor de Mura i la seva Riera de Nespres, seguint la inclinació favorable dels estrats de la muntanya. En total, la cova de la Font del Cargol fa uns sis metres coberts.
 
 

 
CROQUIS
 
 
 
font del cargol cova croquis9 800x600
 
 

 


 
 
CODI CAVITAT
 
 
Conca de Nespres  07 / 045 (provisional)
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

{audio autostart}flickr.mp3{/audio}

 

Els comentaris han estat suspesos temporalment.