Boix, balma del


Boix balma TOPO Large
 


SEGUINT EL FIL D'UN ESPADAT

 
INTRODUCCIÓ

Aquesta interessant balma fou localitzada un 6 de desembre de 2011 però no fou explorada fins l'any següent, quan s'anà repassant les cingleres del vessant dret del torrent de la Fontfreda. Com sempre, buscàvem la balma de l'Autobus.
A l'interior de la balma hi ha restes de petits gours i el sòl és força humit. La petja dels boscaters també es pot veure en els boixos i alzines arrecerades a l'interior de la cavitat, i el lloc ha estat colonitzat per un bon nombre d'orelles d'ós.

 

 
SITUACIÓ

De la bassa de La Mata baixarem cap a les Quintanes de St Jaume, passant pel costat del tancat de l'avenc de St Jaume, i ens arribarem fins gairebé la punta del cingle, fins a la boca de l'avenc de la Quintana de St Jaume. A partir d'aquest punt resseguirem per la punta del cingle en direcció sud, gaudint de les excel·lents vistes aèries sobre el torrent de la Fontfreda. És possible que pel camí trobem el Roure Ajagut (2,43m de perímetre a 0,5m), i pocs metres més enllà trobarem un punt on és possible davallar fins a peu de cingle. El seguirem en direcció sud i arribarà un moment que, per poder continuar, anirem davallant progressivament fins atènyer la cavitat. En qualsevol cas la balma es troba abans d'arribar al collet dels Til·lers.
No és recomanable fer l'aproximació a la balma després d'una pluja abundosa.
 


DESCRIPCIÓ

Balma ben perfilada d'uns cinc metres de profunditat, tots aprofitables per la mida humana estàndard. La boca assoleix més de tres metres d'alçada i el pòrtic total és d'uns 18 metres. A més dels gours, dues escletxes impenetrables suggereixen que la cavitat es desenvolupà a favor d'una fractura preexistent i que tal volta encara avui funcioni com a font de degotalls. Tot i que la balma aprofita un estrat de gresos vermells d'uns 50 cm, la cavitat es situa lleugerament per sota el nivell carbonatat. Cal dir que aquest sector de muntanya presenta algunes anomalies o excepcions a la regla general d'alternança de nivells carbonatats/poligènics, com és el cas de la aparent discontinuïtat del tram carbonàtic al turonet del Muronell. Més que una falla, probablement siguin petits nivells carbonàtics intermitjos amb escassa continuïtat.
 
 

 
CROQUIS

Boix balma CROQUIS Medium
 

 
CODI CAVITAT

Conca de la Fontfreda 07 / 079 (provisional)
ENLLAÇOS
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
{play}images/stories/mp3/giacchino.mp3{/play}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.