Conca de l'oest del Ripoll 003/ (Comabella, Genescà-Collbarra, Saladelafont)