3/005 Barraca del Torrent de Collbarrab60 8 small


DIUEN QUE A COMABELLA S'HI FEIA BON VI

 
INTRODUCCIÓ

 

Barraca circular i adosada a un petit marge, i que es conserva en bon estat. La construcció està situada al vessant nord del turó d'Abellerols, concretament al vessant obac d'un carener secundari. L'extensió de la vinya en el seu moment àlgid, acabà ocupant tots els vessants, tant soleis com obacs. És molt possible que aquesta vinya formés part de la propietat de la casa Comabella, el 1862 regentada pel Joan Gros i Roca, el mateix que l'any 1850 consignava l'existència de la cova d'Abellerols dins la seva finca.

 


 

SITUACIÓ


Caldrà arribar a la urbanització de Comabella, dita així en honor de la masia que encara s'hi conserva. Cal arribar al carrer més alt, prop del turó d'Abellarols. Concretament fins el final del carrer Bellesguard. El carrer sense sortida continua amb un caminet que volta 360º la propietat i remunta per un carener en direcció al cim d'Abellerols. El camí, que sol creuar una franja de protecció estassada, passa prop d'un dipòsit d'aigua. Més amunt trobarem una cruïlla i prendrem el de la nostra dreta que voreja primerament la capçalera d'un torrent i més endavant passa per damunt d'un carener secundari. En aquest punt deixarem el camí per la nostra dreta i seguirem pel llom carener, baixant-lo uns quaranta metres fins a passar al costat obac on trobarem la barraca de vinya. A l'altra banda del torrent és ben visible una caseta-transformador.

 


 

DESCRIPCIÓ

Barraca circular que tot i que allargassada, és de dimensions modestes. Gairebé tots els materials que la conformen són gresos vermells, propis d'aquestes latituds cada cop més allunyades del con deltaic de Sant Llorenç del Munt. El cocó per al menjar queda al costat de sol ixent per comptes de la cara nord més habitual en aquests accesoris. Probablement la tria d'aquest indret era la d'aprofitar el vessant més obac que ocupa la barraca.
 

 


 

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents)
Altura barraca (h) - 1,23m
Amplada barraca (a) - 1,06m
Llargada barraca (ll) - 2m
Altura porta (ph) -0,93m
Amplada porta (ap) - 0,50m
Amplada muntant (am) - 0,30m
 
Cocó pel menjar
h-0,30m
a-0,25m
ll-0,42m
 
Orientació porta - N253(S-W)
Situació- Obac, propera al carener.
Llinda- simple
Tapadora - simple
Objectes- tió, llauna sardines, sutge.
GPS - si
Mapa Ballestar- si
Estat - Bo (B). Caldria reomplir escletxes, refer la coberta amb terra i lliris.
Data - 3-04-2010


 
CODI BARRACA
 
Conca de l'Oest del Ripoll 3/005
Numeració absoluta - 60

 

 

 

CROQUIS

b60 croquis medium
 


COMABELLA 1913, VINYA MÉS ENLLÀ DE LA FIL·LOXERA


El dominio útil de una pieza de tierra campa, plantada de viña, de cabida 7q de siembra (...) y de pertenencias del MANSO COMABELLA á cuyo dueño satisface la QUINTA PARTE de frutos, lindante al Este y Sud con viñas del manso PONSFERRER, al oeste parte con una pieza de tierra establecida á Jaime Valls y parte con otra establecida a José Ventura, mediante un camino y al Norte con el torrente denominado BAYAROLS (...) Pertenecia á D. Simeon Caba Cadafalch por virtud de establecimiento por cien años otorgado á su favor por D. Antonio Gros Pous (...) 15-10-1881 (...) finca no. 492 (...) 29-4-1913  José Caba Valls.
 
Arxiu Històric Municipal de Sant Llorenç Savall

 

 

 

 

GALERIA D'IMATGES


b60 1 small
 
b60 10 small


b60 11 small
{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.