3/001 Barraca de xapa 1.0

 

 

b25 7 small

 


LA BARRACA CONTRAXAPADA

 

INTRODUCCIÓ
 
Curiosa barraca restaurada a base de ciment i un reforç de xapa al sostre. Pel camí de trobar aquesta barraca encara és possible trobar xupets i un dipòsit d'aigua encara sencer, l'únic que hem trobat en aquestes excel·lents condicions. La barraca és en línia amb una feixa que domina uns camps que són a tocar de la llera del torrent de Collbarra. El trajecte des del trencall a la carena de Collbarra es pot fer en deu minuts.
 

 


 
SITUACIÓ
Passat el punt kilomètric 20 de la carretera de Sant Llorenç Savall a Monistrol de Calders, surt una pista asfaltada a l'esquerra. És l'accés pels veïns que tenen casa al carener de Collbarra. La pista puja fins dalt de la carena i fa un revolt a la dreta. Uns cinquanta metres passades les darreres cases, trobarem la barraca baixant per la nostra esquerra seguint un xaragall molt esclarissat. Primer trobarem el xupet del tros i el dipòsit circular d'aigua al costat.  Si voleu visitar un dipòsit encara sencer, per comptes de baixar el xaragall, pugeu en el mateix punt per sobre de la pista. Hi ha una barraca d'obra feta a recer d'un estrat de roca i uns metres més a llevant trobareu el un xupet i al costat un dipòsit sencer d'aigua.

 


 

DESCRIPCIÓ
 
Tots aquests treballs per mantenir la barraca, sumat al fet que  també conserva a l'exterior el xupet i el dipòsit, ens fan pensar que aquesta barraca, poc allunyada del nucli de població, devia usar-se fins a les darreries del temps de la vinya a Sant Llorenç Savall.  Una resta de frontissa també ens indica que, com passa amb algunes barraques de les darreres veremes, aquesta construcció també sembla que tingué una rudimentària porta de tancament. La xapa sembla procedir d'una antiga persiana d'un comerç o nau industrial. Encara es pot llegir qui la va fer "Hijos de Alfredo Santamaría. Fernando.34. Barcelona." Tot i no ser una barraca molt alta, destaca l'elevat nombre de filades de tancament des de la llinda fins la tapadora: de 5 a 6 filades. Això últim és un indicador que al lloc no devien trobar  lloses prou planes i grans per poder-la tancar amb menys filades, encara que també podria ser un indicador de la manca d'experiència del constructor. Per últim convé destacar l'elevat nombre de penjadors de ferro a l'interior.

 


 
CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) amb 1 muntant
Altura barraca (h) - 1,65m
Amplada barraca (a) - 1,62m
Llargada barraca (ll) - 1,72m
Altura porta (ph) - 1,05m
Amplada porta (ap) - 0,40m
Amplada muntant (am) - 0,50m
Orientació porta - N226 (S-W)
Situació- Solei, propera al camí.
Llinda- simple, 6F ( filades ).
Tapadora - simple
Objectes-  A l'interior hi ha fins a sis ferros clavats, i restes de sutge. A l'exterior hi ha el xupet i un dipòsit circular d'aigua, i també una possible resta de frontissa per la porta.
GPS - si
Mapa Ballestar- si
Estat - Excel·lent (E). Rejuntada amb ciment i xapa.
Data - 7-5-2011
 

 
CODI BARRACA
 
Conca de l'Oest del Ripoll-Collbarra 3/001
Numeració absoluta- 25

 

 

 
CROQUIS
 
b25 croquis medium
 
 

 
"DIRECCIÓN DEL VIENTO
Del resumen de las observaciones practicadas  para conocer la dirección de los vientos por término medio durante los 12 meses de los años de 1869 y 1870 nos resulta que el viento que con mayor constancia ha reinado en la comarca (Vallès) es el Sur, ó sea, la marinada."
 
Estudio Agrícola del Vallés (1874), autor incert
 

 
 
GALERIA D'IMATGES
 
 
 
b25 5 small
 
 
b25 21 porta int
 
 
b25 17 clau penjador int
 
La Clau de Volta o Tapadora
 
b25 13 tapa
 
Llinda i sobrellinda esquerdades i rejuntades
 
b25 19 rere llinda
 
 
A més de les restes de sutge, entre el material hi ha una totxana.
 
 
b25 23 totxo

 

b25 1 small

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.