2/002 Barraca de Les Comes 1.0

 

b17 portada small

 


LA BARRACA DE LES COMES

 

INTRODUCCIÓ
 
Barraca situada a la cota aproximada de 549 metres dels contraforts assolellats de Rocamur. Arran de l'incendi de 2003 la barraca es va fer molt visible des del carener de Pedra d'Àliga, però l'actual regeneració del bosc i el fet d'estar inserida dins un marge-estrat complica l'aproximació final, quan ja es perd la perspectiva que dona la distància.

 


 

SITUACIÓ
 
Partirem del camí de desemboscar que segueix arran del costat hidrogràfic esquerre del torrent de Les Comes, a l'altra banda del camí clàssic que puja al cimal de Pedra d'Àliga. De l'aparcament de Pedra d'Àliga cal comptar fins el quart pal del tancat elèctric per trobar l'inici d'aquest camí. Passem pel costat d'un rètol de 'camí sense continuïtat' i més endavant, rere unes ginestes que en tapen la vista, passarem molt aprop de la barraca del Cumònia. Aquest camí sol embardissar-se en alguns punts, per la qual cosa serà molt recomanable dur guants i tisores de podar o encara millor, un podall. En uns 8 minuts remuntarem el torrent guanyant alçada fins a travessar un torrent secundari i tot seguit una cruïlla. Seguirem pel ramal esquerre, en direcció sud, que remunta de nou per un tram final que es sol tancar de bardisses abans de desembocar en un petit rocater. Passat aquest curt tram embardissat arribem al rocater que seguirem uns deu metres més cap el sud seguint el camí. En aquest punt, davallarem cap el torrent de Les Comes enfilant visualment la Pedra d'Àliga. En pocs metres de davallada trobarem el ressalt on s'amaga la barraca de Les Comes.
 

 
DESCRIPCIÓ
 
Barraca de marge de dimensions modestes, situada a  redòs dels contraforts de Rocamur. La porta mira en direcció al cim de Pedra d'Àliga, tot i que un pi en barra la vista directa. A banda d'estar inserida dins un marge, aquest aprofitava un bancal de sorrenca molt prim i això és ben palès al fons de l'interior de la barraca, on es pot veure el sòcol de roca natural, avui encatifat de verd. Tot i algunes petites esllavissades i que la llinda té una esquerda, la barraca es troba en un bon estat de conservació. Les pedres situades damunt la llinda suggereixen una tosca forma d'espiga per assolir la pedra clau.

 


 
CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- CM (Circular  de Marge) 4 Filades fins la pedra clau.
Altura barraca (h) - 1,68m
Amplada barraca (a) - 1,50m
Llargada barraca (ll) - 1,85m
Altura porta (ph) - 1,04m
Amplada porta (ap) - 0,45m
Amplada muntant (am) - 0,51m
Orientació porta - N136 (E-S)
Situació- Solei, propera a un camí de desboscament i a un torrent secundari.
Llinda- simple
Tapadora - simple
GPS - si
Mapa Ballestar- si
Estat - Bo (B), el contrafort nord es troba un xic malmès i la llinda presenta una esquerda.
Data - 24-5-2008
 

 
CODI BARRACA
 
Conca de la Vall d'Horta  2/002
Numeració absoluta - 17

 

 

 
CROQUIS
 
b2 002 croquis medium
 
 

 
                                                                   UN SERENO EN TEMPS DE GUERRA

 
"4-5-1854. Sr alcalde manifestó que cumpliendo los deseos de muchos vecinos, y en atención de ser del todo necesario a las circunstancias y servicio de la Población era preciso poner o establecer un Sereno, pagandole su trabajo por los mismos vecinos a un cuarto o dos cada semana voluntariamente, para lo cual deberá el Sujeto que se nombre para dicho cargo pasar cada domingo por la población y en cada casa, a recoger la indicada gratificación, a que no se duda se prestarán gustosos todos los vecinos, en razón de su importancia. Que para dicho objeto es necesario obtener previamente la aprovación del Excmo. Sr. Governador Civil de la Provincia"
 
 
Arxiu Municipal de Sant Llorenç Savall


 

 
GALERIA D'IMATGES
 
 
LA BARRACA AMB EL TURÓ D'ABELLEROLS AL NORDEST
 
 
b17 abellerols small
 
 
LLINDA ESQUERDADA: SORT DE LA FALCA!
 
 
b17 llinda esquerda small
 
 
RESTES DE SUTGE AL SOSTRE I PARETS
 
 
b17 paret sutge small
 
 
 

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.