Obac, caus de l'


Obac caus de l WEBTOP Large


TRINXERA CÀRSTICA de 70m de longitud

 
INTRODUCCIÓ

Curiosa rasa de 70m de recorregut amb trams coberts que comunica lateralment dos xaragalls que acaben desguassant al torrent de la Casavella. Fou descoberta pel Marc Camí el 2-11-2019 en una jornada que va dedicar a la recerca del mític i perdut avenc de Sota la Casavella (de l'Obac). Aquell dia localitzà l'entramat de canalitzacions i captacions d'aigua per damunt la casa però l'avenc finalment no apareixia; i ja pensant de tornar pel camí asfaltat intuí una foscor a menys de cinc metres per sota del camí. No era l'avenc que buscava, però com gairebé tot el que descobreix el Marc*, resultà ser una troballa molt sorprenent, tant per les dimensions com per la insultant proximitat a un camí tan concorregut!


* el Marc Camí Garcia ha localitzat cavitats tan destacades com la cova del Frontal, la cova de les Arrels de St Jaume, o la cova del Camí de la Fontfreda, entre d'altres.

 

 
 SITUACIÓ

A uns cinc metres per sota la pista que de la Casa Nova porta a la Casa Vella de l'Obac. Poc abans d'arribar a l'encreuament de la Casavella, a uns setanta metres aproximadament, trobem un bonic exemplar d'alzina ran mateix de la barana de la pista adaptada, pel vessant del torrent. Baixarem pocs metres i trobarem la fractura.
 

 
DESCRIPCIÓ

Fractura de 70m de recorregut i de direcció N40/60, pràcticament paral·lela al traçat del camí asfaltat. La mida de la rasa varia entre pams i dos metres de fondària i un metre d'amplada, de mitjana. A la punta nord trobarem l'entrada del cau més practicable: uns 22 m de recorregut amb el punt de màxima alçada d'uns 2m, sostre terrós i sovint farcit d'arrels d'alzina. El cau acaba estrenyent-se i tornant-se impenetrable, amb una petita obertura al sostre que dóna a l'exterior.
Aproximadament a la meitat de la trinxera hi trobem l'avencó, que ateny la fondària màxima del conjunt (-3m) excavada sobre una diàclasi N60 que a mida que aprofundeix va recuperant la direcció N40 del conjunt. Aquesta part final no s'ha explorat a causa d'un pas  molt estret.
Es fa difícil explicar l'origen del conjunt del fenomen que, tot i que sembla seguir una diàclasi generatriu ben comuna al massís (N40), no acabem de trobar ni en els materials - un conglomerat poc consistent - ni en la morfologia - un sostre de terra i arrels que farien pensar més aviat en un enfonsament recent - un precedent similar en tot el Parc Natural.


CROQUIS

Obac caus de l CROQUIS Small
 

 


CODI CAVITAT

Conca de la Riera de Rellinars 
04 / 040 (provisional)


 
 
 
 
 
 
{play}images/stories/mp3/giacchino.mp3{/play}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.