Les Cases, forat

 

les cases forat small

 


FORAT DE LES CASES


INTRODUCCIÓ

Curiosa cavitat oberta en un paquet important de sorrenca, molt aprop de la cova de Les Cases. Crida sobretot l'atenció el sostre completament pla, com si hagués estat cobert amb una llosa. Les parets d'entrada són ennegrides pel sutge d'alguna improvisada llar de foc, i el sòl presenta nombrosos excrements de gat mesquer. La cavitat fou descoberta per en Quim Solbas en el decurs d'una recerca sistemàtica a la zona.
SITUACIÓ

Seguint la cinglera més al nord de la cova de Les Cases trobarem una altra canal on al costat hidrogràfic esquerre, mirant al sud, s'obre la boca gairebé quadrada del forat de Les Cases.
DESCRIPCIÓ

Petita cavitat d'uns 4 metres de fondària llur origen cal buscar-lo en el procés de meteorització d'un important nivell de gresos que ha excavat la cavitat fins el punt del sostre, format per un nivell de sorrenca molt més compacte d'uns 10 cm de gruix.
CROQUIS

croquis les cases forat b medium

CODI CAVITAT

Conca de Rellinars / 04 032 (provisional){audio autostart}flickr.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.