2/012 Barraca del Plàtan de La Roca


B106 portada Small


UNA RECONSTRUCCIÓ MOLT BEN DOCUMENTADA

 
 
INTRODUCCIÓ


Barraca de vinya als quatre vents de dimensions modestes que ja estava completament aterrada a mitjan segle XX. Tractant-se d'una construcció bastida amb pedres de mida assequible, talment com les feixes que es troben al voltant, vaig trobar que podria assajar de reconstruïr-la tot sol com una forma d'adquirir experiència en totes les fases: re-localització, desbrossament, aflorar la pedra enterrada, pujar parets, fer-ne el tancament així com també fer provatures en alguns elements constructius poc comuns a Sant Llorenç Savall.

 


SITUACIÓ

De la carretera B-124 cap a Sant Llorenç Savall, i passat el km17 travessem el pont de La Roca, trobant tot seguit i a mitja recta un trencall a l'esquerra indicat en direcció a la masia de La Roca. Ens arribarem fins un tram obert on a la nostra dreta hi ha un solitari plàtan. De la mateixa base de l'arbre parteix una pista sense sortida en direcció nord. En uns 100 metres trobarem a la nostra dreta un trencall indicat com a GR-5 que prendrem. El corriol s'enfila dret i quan ben aviat trobarem una bifurcació (que en realitat és una trialera oberta per motos i bicicletes) sortirem perpendiculars a la nostra dreta fins a trobar la barraca de vinya restaurada.

 

DESCRIPCIÓ

En retirar la pedra caiguda de dins la barraca va quedar molt clar el dibuix en planta i l'entrada asimètrica. En desenterrar les pedres dels volts es posaren de relleu que a frec de les parets havien arrelat una alzina així com també un gran llentiscle que podrien haver estat els responsables de l'esfondrament definitiu de la construcció. Damunt la llinda se situà una altra llinda, caracteritzant l'entrada amb un element molt poc comú a Sant Llorenç Savall com és la llinda doble. Al costat que conservava el tram més important de paret original s'hi bastí un finestró, un altre element molt escàs al terme. I l'aspecte general de la barraca, més semblant a un iglú, fou el resultat de provar d'acostar progressivament les dues parets de la barraca, l'exterior i la interior, fent inevitable que en pluges fortes s'hi escoli aigua. I per últim, la pedra clau també és experimental perquè en realitat és un finestró amb marc de fusta. La reconstrucció d'aquesta barraca es troba ben documentada en aquest vídeo.


CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) 1 muntant, 10 filades fins la tapadora
Altura barraca (h) - 2,01m
Amplada barraca (a) - 1,69m
Llargada barraca (ll) - 1,77m
Altura porta (ph) - 1,13m
Amplada porta (ap) - 0,50m
Amplada muntant (am) - 0,70m
Orientació porta - N166 (E-S)
Situació- Ponent, propera al corriol.
Llinda- doble
Tapadora - simple especial
Objectes- pedrís interior, ceràmica, pot de registre, finestró.
GPS - sí
Mapa Ballestar- sí
Estat - Restaurada (R), en unes 10 sessions matinals de març a abril de 2012.
Data - 11-5-2012
 

 
CODI BARRACA
 
Conca de la Vall d'Horta 02 /012

Numeració absoluta - 106
                     
 


CROQUIS

B106 CROQUIS Small
 
 
 

 
 ENLLAÇOS

  
 


 
 
 

 

25-11-1870  INCENDI A LA VALLXICA


En vista de la comunicación de V. referente à las diligencias criminales que se halla instruyendo con motivo del incendio de leña en el sitio llamado Vallxica, le participo que à tenor de las disposiciones vigentes no es a V. quien debe instruirlos sino el juez municipal con su secretario lo que le comunico para evitar nulidades tanto en el caso de que me CUENTA COMO EN LOS DEMAS SUCESIVOS QUE OCURRAN.

DIOS QUE G. V.,  Tarrasa

Emilio C.
 
 
Arxiu Històric Municipal de Sant Llorenç Savall
 
 
 


GALERIA D'IMATGES


                                   HI HAVIA UNA VEGADA UN MÒBIL QUE ATREIA ELS CABIROLS

B106 mobil Small

                                                                              ...i LES SERPS BLANQUES

 
 B106 serpblanca Small
 
 
 ELS PADRINS

 b106 propietaris small

{play}images/stories/mp3/marxapedra.mp3{/play}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.