2/003 Barraca doble de Pregona 1.0

B118 general Small

 


UNA JOIA QUE HA ESTAT RESTAURADA

 
INTRODUCCIÓ
 
Barraca doble admirablement construïda. Aquesta construcció va restar d'empeus després de l'incendi de 2003 però un dels cossos es va esfondrar a causa del desboscament destraler retirant la fusta cremada, que va provocar la caiguda d'un parell d'arbres damunt. El cos aterrat corresponia a l'espai destinat per aixoplugar-hi la mula i, tot que havia quedat molt desdibuixat, encara conservava la llinda. A Sant Llorenç Savall només hi ha confirmades, fins a la data, la presència de tres barraques dobles i una d'elles, la de la vinya de cal Cusí,  fou recentment reconvertida en una caseta d'obra.
A mitjan segle XIX la casa de Pregona (Vall d'Horta) a la qual sembla pertànyer la barraca, constava que tenia 20 quarteres de bosc, 19 d'erm, 6 de conreus, 2 bous i només 5 quarteres de vinya.

 


 

SITUACIÓ
 
A la capçalera del torrent que separa el mas de Pregona i el Romeu. Partint del Coll de la Casilla cal marxar en direcció Roca Sereny. Prendrem el trencall indicat al dolmen fins que la pista acaba en un pla amb vistes sobre la Vall d'Horta i la Carena del Pagès. Per comptes de seguir el corriol de pujada al dolmen nosaltres prendrem el corriol de baixada que, travessant codines, una cinglereta i marges de pedra seca, ens durà a la barraca, bo i seguint les fites. El corriol no té sortida més enllà de trobar la barraca de vinya.
 

 DESCRIPCIÓ
 
Barraca circular doble, executada per un professional de la pedra seca. Cal destacar les dimensions del cos dedicat al pagès i també les dimensions de tot el conjunt. A l'interior cal destacar, a més dels cinc cocons o prestatges; 4 per l'aigua i un pel menjar, l'encaix mil·limètric dels paraments, trobant que hi ha una part de la paret en forma que recorda l'opus spicatum. Destaca també l'encatifat de sutge que cobreix bona part de l'interior de la barraca. Adosada al muntant de la porta, sobresurt una pedra plana que devia facilitar la manipulació de la càrrega de l'animal.
La restauració del cos de l'animal
de la barraca doble de Pregona no ha estat prioritària i s'ha fet en diverses tongades de l'any 2018 fins al 2020, coincidint amb moments de canvis de barraca, i sempre triant un període hivernal. La gran sorpresa de la restauració va ser la retirada de la paret interior enrunada que ens descobrí, intacte, la menjadora de l'animal que conservava fins i tot el travesser de fusta.
L'impacte dels arbres torçà el bastiment de l'entrada i arrossegà la paret interior -completament independent de la paret de l'altre cos de barraca- fins a esfondrar-la, mentre que la paret exterior restà molt sencera i amb la inclinació original; segurament no va caure perquè la paret no havia estat prou lligada amb el bastiment. El fet que els dos cossos de la barraca siguin completament independents obre la possibilitat que el cos de l'animal fos creat a posteriori.
Com que l'indret de la barraca no era l'ideal per acostar-hi el ternal i els puntals, vam decidir que no tocaríem el bastiment original -torçat per la caiguda dels arbres- i quedaria com una cicatriu en pedra seca. Vam tancar la barraca amb lloses planes, com era habitual en aquesta tipologia de barraca.

 


 
CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4VD (Circular als quatre vents, doble)

 

Cos de barraca pel pagès
 
Altura barraca (h) -2,10m
Amplada barraca (a) - 2,60m
Llargada barraca (ll) - 2,34m
Altura porta (ph) - 1,03m
Amplada porta (ap) - 0,60m
Amplada muntant (am) - 0,66m
Llinda- simple
Tapadora - simple
Objectes- fins a 5 cocons a l'interior, pedra escala adosada al muntant per a pujar a l'animal, paraments interiors en forma d'opus spicatum, sutge.
 
Cos de barraca de l'animal (enrunat)
 
Altura barraca (h) -1,60m
Amplada barraca (a) - 1,65m
Llargada barraca (ll) - 2,34m
Altura porta (ph) - 1,37m
Amplada porta (ap) - 0,80m
Amplada muntant (am) - 0,80m
Tancament- Lloses planes
Llinda- simple
Objectes - Menjadora amb travesser de fusta.


Menjadora

Altura (h) - 040m
Amplada (a) - 0,60m
Llargada (ll) - 0,60m
 
Orientació portes -  N251 (S-W)
Situació- Solei, entre dos xaragalls.
GPS - sí
Mapa Ballestar- sí
Estat - cos del pagès, Excel·lent (E) cos de l'animal, Restaurat (R). S'ha desbrossat l'entorn proper.
Data - 24-5-2010 / 9-2-2020. Rehabilitada en sis jornades pel grup local de Pedra Seca Ballestar els anys 2018, 2019 i 2020.

 

 
CODI BARRACA
 
Conca de la Vall d'Horta  2/003
Numeració absoluta - 118

 

 

 
CROQUIS

B118 CROQUIS
 
 
 
 
 

 
 
ENLLAÇOS
 
 
 
 
 


 
QUI PAGA PER LES VINYES?
"En la vila de SLLS a 8-11-1853 reunidos en la casa consistorial el Ilm. Teniente de Alcalde D. Gregorio Marqués. D. Domingo Valls y Rovira. D. (?) Salallasera D. Salvó y parte de los mayores contribuyentes a fin de tratar de pagar la medición y clarificación de esta villa; acordaron de que los rabasaires pagarán la mitad de la clasificación y medición, y la otra mitad los propietarios; la presente acordata (?) ha sido acordada con intervención de la Junta Pericial (o provincial?) con la inteligencia de que tanto los amos como los parceros ser reservan el derecho de reclamación y lo firmaron.

Greg. Marqués
Antonio Salallasera
Regidores D. Valls & José Salvó que no saben escribir a su ruego y prevención firma por ellos el secretario interino Ramon Valls.
Péritos- Vicente Barriga, Jaime Valls, Fran_co Riera, Pera Camps Vubé."
 
 
Arxiu Històric Municipal de Sant Llorenç Savall
 
 
 
 
GALERIA D'IMATGES


                 
                            BUIDATGE DE LA PARET INTERIOR ESFONDRADA

B118 02desempedregament Small

                                                                                   
DESEMPEDREGANT


B118 03desempedregament Small

                                                                                     SELECCIÓ DE LLOSES

B118 04lloses Small
                                                          PUJANT EL NOU FONAMENT DE LA PARET

B118 05fonaments Small
                                                                                 PARET NOVA DE TRINCA

B118 06pujantparet Small
                                                                                    TANCANT LA BARRACA

B118 07tapadora Small
                                                                                                  CENDRES

B118 08cendres Small
                                                                                  EL PADRÍ I LA PADRINA

B118 padrins

                                                                           DOMINANT EL PAISATGE

B118 vistagen


{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.