2/018 Barraca de la Terrassa


B324 4 Pequeo


A RECER DELS EMPRIUS

 
 

INTRODUCCIÓ

Vam localitzar aquesta barraca poc després de l'incendi de 2003. Tot i estar a pocs metres de la pista, l'estudiós Jesus Ballestar no la va localitzar, segurament per la malesa que en privava la vista. Gràcies als esforçats padrins de la barraca, avui resulta més visible per l'esporgada dels arbres que -sortosament- tornen a créixer esponerosament al  voltant. Com algunes de les barraques del sector, aquesta construcció també presenta un complement peculiar: en aquest cas un paravent en forma de terrassa al davant mateix de la porta, probablement construït amb la voluntat de mitigar l'efecte del vent a l'interior de la barraca. Paga molt la pena la visita a aquesta barraca de vinya, especialment pel treball professional de pedra en sec a l'interior.

 


SITUACIÓ

O bé seguim les indicacions de la ruta Matinal 5. La volta de Pedra Seca del Romeu als Emprius 1.0 bo i visitant les 6 barraques de vinya del sector o bé accedim a la pista que uneix Pregona amb el Marquet de les Roques. A l'altura aproximada del Cau dels Emboscats i a uns 10 metres per damunt la pista, trobem la barraca. Al punt hi sol haver una fita visible.

 

DESCRIPCIÓ

Tot i que a l'interior s'aprecia que la barraca és als quatre vents, sospitem que bona part de la paret esquerra es deu recolzar en un estrat de roca mare. Malgrat les reduïdes dimensions de l'entrada, l'interior de seguida sorpren per l'espaiositat i la qualitat professional a l'hora d'adobar les parets: uns cinc cocons sotgen els paraments aprofitant la bona selecció de lloses, algunes disposades amb aparença d'Opus spicatum. El llarg de la barraca supera els 3m.
 

 


CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) 1 muntant
Altura barraca (h) - 2,2m
Amplada barraca (a) - 2m
Llargada barraca (ll) - 3,1m
Altura porta (ph) - 0,8m
Amplada porta (ap) - 0,70m
Amplada muntant (am) - 0,90m
Orientació porta - N98 (E-S)
Situació- Solei, propera al camí.
Llinda- simple
Tapadora - simple
Objectes- terrassa/paravent a l'entrada, 5 cocons, pedrissos interiors, sutge, pots de registre.
GPS - sí
Mapa Ballestar- no
Estat - Restaurada (R). En diverses sessions matinals, també per part dels propis padrins, primavera de 2021.
Data - 9-05-2010
 

 
 

CODI BARRACA
 
 
Conca de la Vall d'Horta 02/018
Numeració absoluta - 324
                     
 


CROQUIS


B324 CROQUIS Pequeo
 
 
 

 

                

1785. INVENTARI DE LA CASA DE CAL QUIRZE  (Carrer rectoria no. 8)

Tota aquella casa ab son portal fora Obrint situada en dita vila en lo carrer anomenat de Baix dins la qual se ha trobat lo següent:

 

En la entrada

un cabàs y una destral, tot usat

En lo Celler

 una portadora dolenta

 

En la sala i cuina

 uns llevans, una olla de ferro amb sa cobertora, una paella i una gavineta, tot usat

una pala i unes esmollas, tot usat
un llum de llauna dolent

 uns clemàstecs i un escó amb sa taula y calaix, tot usat
 una banca i un escambell (tamboret), tot usat

En la cambra

 un llit de peu de gall amb sa màrfega i dos llençols dolents.

 dues caixes usades i buides

 una podadora usada 
 


GALERIA D'IMATGES


                                                                                  
ENTRADA BLOQUEJADA


B324 10 Pequeo

L'ESQUENA AMB ELS EMPRIUS AL FONS


B324 6 Pequeo
 
                                                                                                                 
                                                                                                      ENHORABONA, PADRINS!


B324 13 Pequeo
 
 
 

{play}images/stories/mp3/marxapedra.mp3{/play}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.