Sota el Puig Andreu, balma 1.0

sota el puig andreu balma topo largeMILLOR RECER AL PUIG ANDREU


INTRODUCCIÓ

Cavitat citada per primer vegada per l'infatigable Quim Solbas quan feia una prospecció espeleològica al voltant de la cova dels Codolosos. Val a dir que, per les seva situació, la Balma de Sota el Puig Andreu resulta més apropiada com a recer que la més coneguda i obrada balma del Puig Andreu. Tal volta l'emplaçament més elevat i exposat d'aquesta última, amb les espitlleres obrint els seus ulls pels paraments, obeïa a altres motius.SITUACIÓ

Venint del Collet Roig i anant a trobar el carener del Puig Andreu, quan arribem als rocaters al peus del turó del Puig Andreu, flanquejarem per la nostra esquerra sortint del camí fitat pel vessant oest del cimal. Seguirem per l'estrep nord fins a visualitzar l'esvoranc sota el Puig Andreu.DESCRIPCIÓ

Grossa balma d'uns setze metres de pòrtic i uns set metres de profunditat màxima, tots ells a peu dret. Com gairebé totes les balmes del massís, la cavitat es desenvolupa a favor d'un gruixut estrat de gresos vermellosos que n'ha permès la progressiva meteorització. Cal destacar la presència d'elements antròpics com ara les restes d'una fogaina, sutge i branques tallades a destral. En aquest mateix vessant són notables un bon nombre de savines de bona mida.CROQUIS

sota el puig andreu balma de croquis medium
CODI CAVITAT

Conca del Sot de l'Infern 06 / 020 (provisional){audio autostart}giacchino.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.