Roure Sec, cova

roure sec cova medium medium


A TOCAR DEL ROURE SEC


INTRODUCCIÓ

El 9 d'Agost del 2004 vam fer una prospecció d'un fragment del vessant hidrogràfic esquerre del torrent de la Fontfreda, amb el resultat de la menyspreable xifra de cinc cavitats i altres forats. Baixant per les Quintanes de Sant Jaume vam anar a trobar la base de la cinglera i el seu nivell carbonatat, en direcció sud. La cova del Roure Sec es veu des de dalt la cinglera estant, en un sortint de roca, prop del Roure Sec, un impressionant roure ja mort que, a la seva base, amida 2,90m de perímetre. Uns metres més amunt, seguint el fil carener, també hi ha un pi blanc de dimensions respectables.
SITUACIÓ

Cal situar-se a la cinglera que hi ha en el punt del coll del Vent (La Mata) i seguir el carener que baixa en direcció nordoest cap el torrrent de  la Fonfreda. Prop de la punta d'aquesta cinglera hi ha el vetust roure amb les seves branques nues, al capdamunt d'una canaleta on un xic més avall hi ha el forat del Roure Sec, una petita cavitat que no arriba als tres metres metres de fondària. Situats a la cinglera del Roure, mirant cap a la fondalada de la Fontfreda, veurem en direcció sud l'entrada de la cova. Tan sols cal marxar en aquesta direcció arran de cinglera fins a trobar en pocs metres un acanalament que marxa en direcció oposada. Trobarem dos forats a mig descens arran de paret fins arribar al peu del cingle. Caldrà recular uns 25 metres en direcció sud per trobar l'entrada de la cova.DESCRIPCIÓ

Es tracta d'una boca força alta, d'uns tres metres d'altura per 2,5m de base, mesures que fan que la cavitat sigui visible ja des de dalt de la cinglera. Manté aquesta alçada al llarg dels prop de vuit metres de recorregut, moment que la continuïtat s'estrunca gairebé de cop. A la paret esquerra s'aprecien algunes formes reconstructives.  A l'interior també hi vam trobar restes de branques cremades. La boca de la cova està assenyalada amb pintura blava pel Joan boixader, membre del grup GES-CMT. A l'altra banda de la pintada s'alça un petit forat penjat.CROQUIS


ruta20coves20boixader20croquis201_020medium
CODI CAVITAT

Conca de Nespres 07 / 052 (provisional)ENLLAÇOS


{audio autostart}rossinyol.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.