Camí, cova dels 1.0

 

cam cova medium

 


TALLER DELS CARBONERS


INTRODUCCIÓ

Cavitat localitzada el 10 d'abril de 2005. Es tracta d'una cova d'un recorregut de cinc metres escassos que mira cap a llevant-sud.  Ens cridà l'atenció el bastó travesser i també l'escampall de fragments de sorrenca que hi havia al sòl de la cavitat, així com un manubri metàl·lic. Tant en Josep Llorenç com el sr. Sanllehí, tots dos de Mura, coincidiren a dir que es tractava de les restes d'una pedra d'esmolar. Tal i com podeu visitar al museu del Puig de la Balma (Mura) on hi ha un exemplar d'esmoladora sencera, originalment la pedra anava dins una capça de fusta i s'accionava  mitjançant el manubri i unes corretxes. Al fons de la caixa hi havia un recipient amb aigua per refrigerar la pedra mentre esmolava. No queda del tot clar l'ús del bastó travesser que hi ha a la cova. Tot plegat ens proporciona una idea de la intensitat del carboneig a la muntanya coincidint amb la puixança de la indústria a la plana. Els carboners van instal·lar el seu taller dins la cova, que rep el nom de la família terrassenca Camí, família vinculada amb la SIS del CET, masovers de cap de setmana de Matarrodona i també descobridors d'algunes cavitats notables al massís.

* els fragments de la pedra d'esmolar i el manubri han estat lliurats al museu del Puig de la Balma (Mura).SITUACIÓ

Al costat solei del primer esperó que neix al sud del turó del Mal Pas. Poc després de trobar el trencall pel qual es puja al cim del turó, el camí de Puigdoure entra dins una torrentera amb alzinar. Hem de seguir aquesta torrentera avall, o bé per la llera o millor resseguint el seu costat dret, per on trobarem rastres d'un antic camí amb alguna carbonera. Quan arribarem a uns blocs, la torrentera s'estreny i haurem de passar per la llera. Hem de parar atenció perquè pocs metres més enllà, a la nostra dreta, s'obre la cova. L'accés és una mica dret però es pot comptar amb la vegetació. Com a referència, la vista de la punta de la cinglera, a on no cal arribar, és aquesta. La cova és a la cota aproximada de 634m i la orientació de la galeria és E130S.
 


DESCRIPCIÓ

El primer que ens trobem al pujar és un petit muret de contenció, com és el cas de les coves de la Pluja i del Duc. Les dimensions mitjanes de la cavitat són de 2m d'alçada per 1,5m d'amplada. Un cop a dalt veiem de seguida el fons amb un tronc de pi fent de travesser, el sutge de les parets, i també el sòl on foren trobats uns blocs dispersos que pertanyen a una esmoladora manual de pedra sorrenca  Dos dels blocs encaixen suggerint una peça circular d'uns 30cm de diàmetre amb una cara llisa i plena d'estries també circulars. També trobem un manubri que ens ha suggerit l'eix amb el que, manualment, es feia girar la pedra. Al sòl també s'hi va trobar el cul d'un cartutx. A les parets, a més de sutge, hom  pot encara llegir el nom de CAMÍ i dues vegades la pintada 97', segurament la data que la cova fou trobada. El fons de la cavitat acaba amb dues concavitats impenetrables i una altra de superposada a la de la dreta, amb algun macarró penjant del sostre.


 
CROQUIS
 
cova dels  cam croquis small
 


CODI CAVITAT

Conca de Matarrodona 05 / 038 (provisional){audio autostart}giacchino.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.