Puput, avenc Puput avencWEBTOP Grande

 


FENT COMPANYIA A LES SURGÈNCIES

 

INTRODUCCIÓ

Tothom sap que el Marc Camí Garcia té un sisè sentit per trobar cavitats no importa com d'amagades estiguin, que ell les sap veure. I amb el temps els espeleopringuers hem anat elaborant diferents teories per esbrinar-ne el secret, però cap d'elles contemplava la possibilitat que els ocells migrants que ja no podran fer el viatge de retorn el podrien haver guiat cap el seu darrer abisme. És tot just una sospita, però el puput aquell que va desaparèixer dins el nou avenc un 10-12-2022, no ha deixat cap rastre. Ni una ploma daurada. Potser va trobar la manera de volar cap a La Saiola o La Pedregosa.

 
 

 

 
 SITUACIÓ

Seguint la pista que remunta el torrent de La Saiola pel costat del forat doble de La Saiola, sortirem pel trencall a la nostra esquerra que marxa en direcció a la Carena de la Coma d'Aumà, sense haver arribat a la surgència. Travessarem el tàlveg del torrent de La Saiola i en pocs metres sortirem per la nostra dreta, seguint el tàlveg d'un altre torrent que acarona la cara est de la Coma d'Aumà. Remuntarem uns doscents metres amunt i sortirem per la nostra dreta, on trobarem la boca arrodonida de l'avenc Puput, dins un bosc força obert. Per tornar podem seguir avenc amunt trobant un rocater sobre el qual transita una pista que davalla al torrent de La Saiola i la pista inicial que seguíem.
 

 

 

 

DESCRIPCIÓ

A menys de dos metres de profunditat la boca arrodonida de l'avenc travessa la capa de sediment quaternari i ens aboca a una capriciosa sala perfectament arrodonida, de les dimensions molt similars a la majoria dels forns de calç d'aquest país. No és gens fàcil deduir quina ha estat la diàclasi generatriu de la cavitat, per bé que oscil·la entre N20 i N40. Per l'extrem est un abalmament i pel costat oposat una gatera - que el Marc va haver d'eixamplar per poder-hi transitar - davalla ampla i estreta cap el fons d'una saleta, on hi reposen alguns exemplars de Meta bourneti. La saleta és prou ampla com per donar-hi la volta.
El nou avenc supera per poc els quatre metres de profunditat, i assoleix més de 9m de recorregut. 
 
 

 
 
CROQUIS


PuputAvenc CROQUIS
 


 
 
 


GEOESPELEOLOGIA
 

Segons Marc Anglés i Vila la cavitat presenta una boca oberta per l'enfonsament d'una volta de sòl vegetal d'aproximadament mig metre de gruix damunt d'una sala de pocs metres de diàmetre. El fons de la sala d'entrada està composat pels derrubis de graves, sorres, fangs i matèria vegetal producte de l'enfonsament del sostre i conseqüent obertura de la boca. Aquests sediments també arriben, pendent avall, a tapissar el terra de la galeria adjacent. Al fons de la galeria terminal es pot observar aquest sediment gravós ben compactat, el que denota la seva antiguitat.
La roca on es desenvolupa la cavitat es tracta de conglomerat poligènic, travessat per diverses fractures poc marcades. A la sala es poden observar 3 parets de direccions N-S, ENE-OSO i NNO-SSE, molt probablement corresponents a 3 direccions de fractura. A favor d'aquest perímetre de fractures es va desenvolupar la sala per l'acció erosiva de l'aigua en un període més humit que l'actual. Al fons de la sala, s'obre una galeria estructurada a favor d'una fractura NE-SO, eixamplada temps enrere per l'escolament de l'aigua subterrània en profunditat. La galeria presenta una petita fractura secundària d'orientació NO-SE que molt possiblement també aportava aigua cap a la galeria.
Arran d'aquestes observacions, es pot interpretar que la cavitat es va desenvolupar per una petita circulació de les aigües subterrànies a l'esquerra hidrogràfica d'un petit torrent tributari del torrent de la Saiola. Molt probablement l'avenc no es va excavar més avall de la cota del petit torrent proper, on desguassava subterràniament les aigües. Actualment predomina el rebliment sedimentari de la cavitat.

CODI CAVITAT


Conca de Rellinars 04 / 041 (provisional)


 
 
 

Els comentaris han estat suspesos temporalment.