Elefantet del Llor, cova de l'


ElefantetDelLlor covaWEBTOP GrandeCAU D'ESCOLOPENDRES

 
INTRODUCCIÓ

El 16-10-2021 en Quicu Tàpias s'adreçà cap a un bloc de roca amb aparença d'elefant i mentre s'hi acostava va llambrejar l'entrada d'una cavitat penjada en un estrat de gresos vermells. Ajudat d'un cordí va despenjar-se fins a la boca, que resultava ser més petita d'allò esperat: l'interior però, oferia certes possibilitats. El cap de setmana següent vaig tenir l'honor d'acompanyar-lo i de seguida vam desfer-nos del sediment que mig sepultava l'entrada, no sense tallar alguna arrel de l'alzina adjacent.
 
 

 
 SITUACIÓ

Penjada. Cal material per accedir-hi
 

 
DESCRIPCIÓ


Baixada la rampa inicial de sediments, accedim a un tram més estret on l'aigua arribà a excavar el conglomerat, per sota el nivell de gresos vermells. En acabat d'aquest pas per conglomerat, la cavitat remunta lleugerament i passa de la direcció N10 a la més comuna N20, mantenint el gairebé metre i mig d'amplada pels 40 cm d'alçada en tota la cavitat. La cova sembla continuar rere un topi concrecionat, però completament impracticable. El recorregut total és d'uns 8 metres, destacant la presència d'escolopendres a l'interior.
 
 

CROQUIS

-------------
 

 


CODI CAVITAT

Conca de la Vall d'Horta 09 / 048 

Els comentaris han estat suspesos temporalment.