8/007 Barraca del Carner

B95 17 SmallMALGRAT TOT, D'EMPEUS

 
 
INTRODUCCIÓ

 

Aquesta barraca de vinya encara es conserva malgrat que pràcticament envaeix la pista on es troba. La llinda desplaçada o trencada i també l'extrema estretor de l'entrada (30cm) ens fa témer que els succesius eixamplaments i acondicionaments de la pista no han estat molt curosos amb la construcció, que ha perdut bona part dels contraforts i té la llinda esquerdada.  Sens dubte la barraca és una prova de resistència.
 
 

 
SITUACIÓ


Partint del pont del Burc (Sant Llorenç Savall) anirem cap el pont anomenat popularment 'blau' i abans de creuar el Ripoll prendrem el trencall a l'esquerra que és la pista que va cap al Molí de l'Agell. Revoltarem per la caseta de la Jonsa, creuarem el torrent i ascendirem deixant a la nostra esquerra el trencall cap el Rossell. Després d'un fort revolt a la nostra dreta seguirem ascendint fins a una nova cruïlla, deixant el ramal dret bo i seguint enfilant-nos passant a frec del cimal conegut com Creu Vermella. Més endavant deixarem a la nostra dreta la cruïlla que davalla cap el Bosc del Ranxero i seguim, ara planejant. A mig tram d'una recta passem pel costat, a la nostra dreta, de les restes del possible dolmen de Creu Vermella. Més enllà trobem una nova cruïlla a la nostra dreta que passarem de llarg. Ben aviat passarem pel costat mateix de les possibles restes del dolmen de la Creu Vermella i tot seguit el trencall a la nostra dreta que porta a l'antic abocador i que també passarem de llarg. A partir d'aquí la pista va davallant suaument fins un collet on a la nostra dreta hi ha la barraca.

 

DESCRIPCIÓ
 
Barraca circular als quatre vents llur característica més notable és l'entrada trapezoidal que es va tancant progressivament, passant de 50cm a 30cm. No sabem si això és conseqüència dels possibles desplaçaments provocats pel maquinari que treballa les pistes o bé, com hi ha algun cas, és un tret característic del constructor. Tot i que els materials són majoritàriament gresos vermells sense treballar, el conjunt apareix força ben travat. La llinda exterior està trencada per un dels extrems.

 

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) 5Filades per damunt la llinda
Altura barraca (h) - 1,86m
Amplada barraca (a) - 1,85m
Llargada barraca (ll) - 1,92m
Altura porta (ph) - 1,04m
Amplada porta (ap) - 0,53m (ext) / 0,30 (int)
Amplada muntant (am) - 0,50m
Orientació porta - N130 (E-S)
Situació- Solei, a frec de la pista.
Llinda- simple
Tapadora - simple
Objectes- passadís d'entrada amb dues llindes paral·leles, pedrís interior, entrada en forma trapezoïde, brancada tallada a l'interior, sutge.
GPS - si
Mapa Ballestar- si
Estat - Bo (B). Ha perdut bona part dels contraforts i té la llinda esquerdada.
Data - 12-09-2009
 

 
CODI BARRACA
 
Conca del Torrent de Mascarell 08 /007
Numeració absoluta - 95
 


CROQUIS

B95 CROQUIS Small
 
(el topònim de la Creu Vermella apareix mal indicat en aquest mapa)
 
 
 
                                                                                                       
                                                          SUBLEVATS


Gobierno Militar y politico de la ciudad y Corregimiento de Mataró

Yendo en persecución de una partida de sublevados a la que he dado vista a la inmediación de este Pueblo, pero que descubiertos se han introducido en lo aspero de la montaña y que la oscuridad de la noche no me ha permitido continuar su persecucion, se hace preciso bajo la mas estrecha responsabilidad que V. tome todos los conocimientos para indagar la direccion que toman valiendose para ello de gente de confianza que proximamente los espien dandome continuos partes de lo que averigue; y como el tiempo es urgente copiara V. este mismo oficio y lo dirigira al Bayle de St Feliu de Codines para que por su parte efectue lo mismo que a V. prevengo, en el supuesto que la menor tibieza con que V. miren un asunto tan interesante procederé a exigirle personalmente la responsabilidad. Dios Guarde (...)

Castellà a las 9 de la noche del 3 de Marzo de 1833.

Jose Maria Bonicelli

                                                                                                     Arxiu Històric Municipal de Sant Llorenç Savall
 


GALERIA D'IMATGES


                           CAUS DINS ELS CONTRAFORTS ESLLAVISSATS

B95 6 Small
LLENYA

B95 12 Small
 
 
 LLINDES PARAL·LELES
 
 
B95 16 Small
 
 
 
 
 

{play}images/stories/mp3/marxapedra.mp3{/play}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.