8/006 Barraca de la Carena del Carner 1.0

 

b258 ext gen

 


UN SECTOR AMB BARRAQUES MARGERES

 
INTRODUCCIÓ

Barraca margera recolzada en un estrat de roques i amb un tancament per lloses que podria delatar una tècnica preferent per part d'algun constructor, perquè a més de ser una tipologia escassa al nostre terme, es una tècnica que es repeteix al sector del Carner.
El 1854 al Carner s'hi aplegaven una vintena de pagesos, entre els quals segurament caldria comptar els del sector de Creu Vermella que, administrativament, ja havia desaparegut com a tal.
Els cognoms Oliver i Daví hi sovintegen entre els parcers.

 


 

SITUACIÓ

Anant en direcció a Castellar del Vallès i passat el turó de Creu Vermella ens trobem amb una cruïlla de pistes i un camí que segueix pel flanc sud de la carena del Carner, i que seguirem. El camí aviat queda estruncat, però nosaltres seguirem planejant en la mateix direcció i alçada, encabits entre un petit ressalt rocós a la nostra dreta i un precicipi a la nostra esquerra. Si no perdem de vista el ressalt, acabarem trobant la barraca. A l'altra banda de la torrentada podrem veure les feixes del que antigament havia estat l'abocador del poble. Segons els mapes del sr. Ballestar per aquesta carena del Carner hi pujava un camí de bast, des del riu Ripoll i passant ben aprop de l'antic mas del Carner.
 

 


DESCRIPCIÓ

Barraca de vinya que aprofita un petit estrat carbonàtic com a paret. Més llarga que no pas ample, el sostre de la barraca és pràcticament fet de lloses planes a excepció del tram adosat a la llinda d'entrada. El propi estrat fa també d'aixopluc fent una calaix d'uns 40 cm ben aprofitables. L'obertura de la cara sud no sabem si havia estat un finestró/sortida de fums o el primer símptoma d'un enderrocament. Un eventual treball de restauració hauria d'incloure una bona estassada del volt immediat de la construcció.

 

 

 


 

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- CM (Circular Margera)
Altura barraca (h) - 1,20/1,30m
Amplada barraca (a) - 1,20/1,36m
Llargada barraca (ll) - 2m
Altura porta (ph) - 1m
Amplada porta (ap) - 0,56m
Amplada muntant (am) - 0,55/060m
Orientació porta - N12 (N-E)
Situació- Solei, propera al camí.
Llinda- simple
Tapadora - lloses planes (aprox. 4 lloses)
Objectes- possible finestró al costat sud, llauna de sardines Massó.
GPS - sí
Mapa Ballestar- sí
Estat - Excel·lent (E). Caldria cobrir amb terra i lliris la volta, i fer neteja de llentiscles a tocar de les parets.
Data - 6-2-2016

 


 
CODI BARRACA
 
Conca del Carner 8/006
Numeració absoluta - 258

 

 

 

CROQUIS

b258 croquis large
 
 
 

AZUFRADO (ansofrar)

Para preservar el efecto del oídium se emplea el azufre en flor. Éste se aplica por medio de un azufrador, que consiste en una especie de embudo de hoja de lata tapado por su boca ancha con un disco perforado con diminutos orificios. Se vierte en él azufre en flor y una bala de plomo para destriar el azufre cuando se amasa. Á las viñas se suelen dar tres azufradas: la primera, cuando la cepa tiene brotes de 10 á 15 centímetros (1/2 palmo), al objeto de dar fuerza al sarmiento; la segunda, después que el racimo está desflorido, ó sea, cuando los granos son como perdigones gruesos; y la tercera, antes de madurar los racimos. En esta última no se pone azufre más que al racimo; en las otras dos se vierte por cima toda la cepa.
Estudio Agrícola del Vallés (1874), autor incert

 

 


GALERIA D'IMATGES


LA CARA SUD

b258 back

 
 
 

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.