8/005 Barraca del Ferreret

 

b126 3 small

 

FERRERS I PAGESOS

 
INTRODUCCIÓ
 
Desconeixem l'origen del topònim Ferreret, però no seria excessivament arriscat si suposem que el mot derivés d'una vinya emplaçada al lloc, i que el seu propietari o parcer tingués el renom de 'Ferreret', probablement el fill d'un ferrer del poble. A primers del segle dinou coneixem l'existència d'almenys tres ferrers al poble: un tal Gregori 'ferrer', el Sever Daví que vivia al carrer Nou, i el Llorenç Espalter, anomenat 'Ferrer Negre' que vivia al carrer de Baix, llur dona Mariagna era la 'Ferrera'. Tots  tenien vinyes.

 


 
SITUACIÓ

 

La barraca es situa al vessant llevantí del del turó anomenat Ferreret, un xic per sota el seu cimal, a la divisòria entre Sant Llorenç Savall i el terme de Castellar del Vallès. S'hi pot arribar o bé fent la volta per Creu Vermella o bé venint pel mas de la Busqueta, gossos del Nico, vinya del Carnestoltes i seguir en direcció a la Serra Alta (El Castelló, pels de Castellar). En ambdós casos es segueixen pistes amples i és en l'encreuament d'aquestes dues pistes que cal sortir per la nostra esquerra i enfilar-nos a trobar el costat llevantí del carener.
 


 

DESCRIPCIÓ
 
Barraca circular als quatre vents de dimensions modestes però de mides molt regulars, amb dos muntants flanquejant l'entrada. A la base de la barraca es reconeix un tram de roca mare que serví de base per alçar la construcció. Sobta l'excel·lent estat de conservació en que es troba així com l'entorn esclarissat al voltant de la barraca. A l'interior encara podem trobar brancatge tallat per a fer-hi un darrer foc. Les parets amb sutge delaten aquesta activitat antròpica. La barraca també conserva el pedrís interior.
Una barraca petitona però coqueta. I molt ben emplaçada.

 


 

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) 4 Filades fins la pedra clau.

 

Altura barraca (h) - 1,54m

 

Amplada barraca (a) - 1,56m

 

Llargada barraca (ll) - 1,40m

 

Altura porta (ph) - 1m

 

Amplada porta (ap) - 0,60m

 

Amplada muntant (am) - 0,63m

 

Orientació porta - N158 (E-S)

 

Situació- Solei, carenera.

 

Llinda- simple: interior i exterior

 

Tapadora - simple

 

Objectes- sutge, pedrís interior, brancatge tallat.

 

GPS - si

 

Mapa Ballestar- si

 

Estat - Excel·lent (E). Caldria afegir més terra a la coberta i  plantar-hi lliris.

 

Data - 6-6-2015
 

 
CODI BARRACA
 
Conca del Torrent del Carner  8/005

 

 

Numeració absoluta - 126

 

 

 

CROQUIS

b126 ferreret croquis medium


 
 

PARTIDA DE CARLINSPara governación de Mataró, Alcalde  Mayor de Granollers & Tarrasa


Segun noticias verbales que me acaba de dar un paisano que se ha encontrado cerca de la casa de Cadafalch termino de Castellar con un comandante que mandaba una partida de Voluntarios de Castellterçol dia a veinte de este mes en aquel momento que serian como las cuatro de la tarde acababan de introducirse dentro los bosques de la misma casa diez y ocho o veinte hombres armados, como en efecto el mismo paisano ha visto tirar dos tiros a los rebeldes y como dicho punto es confinante con este termino he creido conveniente dar parte á V. como lo ejecuto de esta ocurrencia.
Es muy probable que este noche atraviesen la montaña de San Lorenzo del Munt.

Sant Llorenç Savall 20 de Diciembre de 1833. Para Tarrasa a las 7 i 1/2 de la noche.

 

Arxiu Històric Municipal de Sant Llorenç Savall
 


 
 
 

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.