7/009 Barraca del Camí de St Sebastià

 


B261 portada Small


UNA LLINDA DRETA A CAN SALLENT

 
 
INTRODUCCIÓ

Aquesta fou de les darreres barraques de vinya que el segle passat el sr. Jesus Ballestar va consignar als seus mapes. I també ha estat de les darreres que hem trobat i restaurat (2017). En la seva reconstrucció el grup de pedra seca local va tenir ocasió d'emplaçar la seva primera llinda dreta, una característica que originalment només s'ha pogut constatar a les barraques del Galí, frontera amb Granera.SITUACIÓ

Partint de la pista que arrenca al Pla de les Forques (Km 4 carretera Savall-Gallifa), prendrem el primer trencall a l'esquerra. Passarem de llarg un trencall de finca privada i bastant més enllà prendrem el trencall de la dreta (el de l'esquerra mena a la casa de can Sallent, propietària de la barraca). Més endavant seguirem un tercer trencall a l'esquerra (el de la dreta mena a Collmonner). Passarem de llarg un dipòsit d'aigua antiincendis i tot seguit planejarem uns cinquanta metres enllà. Quan la pista vol anar de baixada sortirem de la pista uns deu metres per la nostra dreta, lloc on hi ha la barraca

 

 
DESCRIPCIÓ

Barraca als quatre vents recolzada damunt un estrat de gresos vermells, amb dues parets paral·leles i un tancament fet amb 4 lloses planes.
La barraca havia perdut la llinda exterior i bona part dels dos contraforts. El setial que quedava per situar la llinda no deixava altra alternativa que situar-la dreta, com així devia haver estat originalment. La paret est del frontal de la barraca forma una mena de contrafort addicional, resultat atzarós  (creiem) d'una esllavissada. Trobant que era molt estable, no es va tocar per tal d'evitar més manipulació de la necessària. Fregant les parets creixien dos pins i un cirerer que foren tallats per garantir una major durada de la restauració. I alimentant-se de les engrunes de terra als paraments, hem mirat de conservar el màxim nombre possible de falgueres

 


CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents)
Altura barraca (h) - 1,79m
Amplada barraca (a) - 1,79m
Llargada barraca (ll) - 2,19m
Altura porta (ph) - 0,88m
Amplada porta (ap) - 0,48m
Amplada muntant (am) - 0,48m
Orientació porta - N110 (E-S)
Situació- Solei, propera al camí.
Llinda- simple (dreta)
Tapadora - 4 lloses planes
Objectes- bossa de sulfats semienterrada, pot de registre.
GPS - si
Mapa Ballestar- si
Estat - Restaurada (R)  en tres jornades matinals
Data - 22-7-2017
 

 
CODI BARRACA
 
Conca de Can Sallent 07 /009
Numeració absoluta - 261
                     
 


CROQUIS

B261 CROQUISNET Small
 

 

 RITUAL PER A PRENDRE POSSESSIÓ DE TERRES


El dia 11 de febrer del 1883, essent alcalde N'Antoni Sallent, i secretari en Josep Sánchez, el primer donà possessió interina de les finques de la rectoria al regent Mossèn Esteve Massaveu, constant en acta aquesta curiosa nota sobre la costum d'antany en semblants casos:

"El señor alcalde dió posesión interina de las fincas al señor Cura regente, y le mandó como poseedor interino practicase los actos de posesión lo cual verificó recorriendo los cuatro puntos cardinales de las deslindadas fincas cogiendo tierra y esparciéndola al aire manifestando que tomaba posesión de ella repetidas veces, sin que persona se presentase a contradecirle"
 

                                                              BUSQUETS i MOLAS, Esteve. Entre vinyes i telers. La vida a Sant Llorenç Savall. 1967
 
 


GALERIA D'IMATGES


LA SELVA


B261 estatinicial 3 Small

LA PARET NORD
 

B261 evoluparetdreta 1 Small


 B261 evoluparetdreta 2 Small
 
 
 
B261 evoluparetdreta 3 Small

PARET SUD

 B261 evoluparetnord 1 Small


B261 evoluparetnord 2 Small
 

B261 evoluparetnord 3 Small

EL PADRÍ DE LA BARRACA BEN ACOMPANYAT


B261 padri Small

VINYA BORDA


B261 vinyaborda Small

 
 

{play}images/stories/mp3/marxapedra.mp3{/play}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.