6/013 Barraca dels Camps de La Bosqueta 1.0


B175 portada


A FREC DELS CAMPS

 
 
INTRODUCCIÓ

Barraca circular als quatre vents amb les dimensions promedials a St Llorenç (1,60/1,70m) i situada a frec dels camps de conreu de la casa de La Bosqueta. Tot i que la barraca es conserva força bé li manca una part vital com és la llinda que, o bé es va trencar (sembla que algunes peces d'obra suggereixen que es va haver de reforçar) o bé li va ser manllevada (p.e. perquè hi tenia alguna cosa gravada).


SITUACIÓ

Passat el pont del Burc i havent fet la pujada dels xiprers, planejarem per la pista que era (i és) el camí de Castellar. A les proximitats de la casa, deixarem la pista principal i prendrem el trencall a la nostra esquerra que es situa sota mateix de la casa de La Bosqueta, passant a frec d'un antic carro de bast. La pista revolta per l'est de la casa i quan travessarem el primer torrent haurem de sortir del camí per la nostra esquerra. Passarem a frec d'un gran llorer; la barraca es troba a tocar dels camps, una mica més al nord.

DESCRIPCIÓ


Malgrat la poca qualitat de la pedra triada, fa la impressió que els paraments són força ben lligats i que el constructor fins i tot es va atrevir a inserir un calaix per l'entrepà a l'interior. La coberta és tancada amb dues lloses (tapadora múltiple) fet poc freqüent a Sant Llorenç Savall. Entre les parets i a banda del sutge, també hi trobarem un penjador de fusta. Tot i que la barraca es situa a frec d'uns camps de sembradures, cal pensar que la vinya es devia trobar a l'esquena de la construcció i ocupant la part costeruda.
  

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents)
Altura barraca (h) - 1,70m
Amplada barraca (a) - 1,60m
Llargada barraca (ll) - 1,62m
Altura porta (ph) - 0,60m
Amplada porta (ap) - 0,48m
Amplada muntant (am) - 0,40m
Orientació porta - N199 (S-W)
Situació- Solei, propera als camps de sembradures.
Llinda- simple
Tapadora - múltiple
Objectes- penjador, sutge, cocó pel menjar.
GPS - sí
Mapa Ballestar- sí
Estat - Bo (B) malgrat que li manca la llinda.
Data - 8-12-2009
 

 
CODI BARRACA
 
Conca del torrent de Mascarell 6/013
Numeració absoluta -  175
                     
 


CROQUIS

B175 CROQUIS Small
 
 
 

 

Un robatori i un assassinat

Don José Riera,  Alcalde  de la Villa de San Lorenzo Saball

Certifico: que desde 16 Setiembre ultimo hasta el dia de hoy, en esta jurisdiccion solo ha ocurrido un hecho criminal sujeto a formacion de causa, sobre un robo del cual se practicó las diligencias que estan en poder de V. cuyo robo fue de patatas que José Cot sacó de una porción que Lorenzo Valls i Rius tenia sembradas. También sucedió en la Plaza de esta villa el dia primero de Setiembre ultimo la muerte de Miquel Busqueta vecino de este distrito que se lo manifestó en el parte quincenal ultimo del 16 Setiembre que ignoraba su M. que se hubiese de esperar en dicho parte  por haberselo ya mandado à V. e ignorando que tambien en dicho se izo formacion de causa. En todo lo demas no ha habido ninguno que haya tenido que corregir en virtud de la autorizacion que me concede el artº 31 del Reglamento de justicia; (...)

1 d'octubre de 1844

Arxiu Històric Municipal de Sant Llorenç Savall

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{play}images/stories/mp3/marxapedra.mp3{/play}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.