Conca del Burc 005/ (t. forat d'en Paré. t. de Les Costes, La Serra)