3/002 Barraca del Camí del Genescà 1.0B50 frontal Small


MUNTANTS IMPONENTS

 
INTRODUCCIÓ

Barraca circular als quatre vents completament enrunada que, per la numeració que li va assignar el sr. Ballestar, podem deduir que ja estava aterrada a finals dels anys cinquanta del segle passat. Tant la casa de Comabella com la del Genescà no destacaven pel nombre de parcers registrats a l'amillarament de 1854 -tres parcers per a cada casa -  cosa que ens fa pensar que el nombre de trossos (i barraques) devia créixer o bé poc abans de l'epidèmia de la fil·loxera (1894) o bé amb la recuperació del cultiu de la vinya, el segle XX. La riquesa principal de la casa fou l'explotació forestal.
La nissaga dels Genescà devia estruncar-se pocs anys abans de l'amillarament; l'any 1803 el metge Josep Barriga  hi visitava la Maria Teresa Oms, muller del Valentí Genescà i Badó, i uns trenta anys més tard encara constava que era propietat d'una 'vídua Genescà'. El 1854 el nou propietari de la casa era en Francesc Madella.

 


SITUACIÓ

Partint de la pista que arrenca a la dreta del carrer de l'escultor Llimona de la urbanització de Comabella, la seguirem en direcció a la casa del Genescà, deixant enrere un primer trencall a mà dreta, i més endavant un trencall a mà esquerra que ens portaria al collet del Genescà. Passat aquest darrer trencall seguirem la pista uns 100 metres, trobant la barraca a escassos metres a la nostra dreta.

 

DESCRIPCIÓ

Barraca de vinya completament aterrada. Destaquen els dos pilars de grans blocs que conformen els muntants de l'entrada, que no estan disposats en paral·lel, de forma que l'accés s'estreny a mida que s'hi accedeix. Fa tot l'efecte que la pedra caiguda encara es deu trobar a dins de la construcció. Els grans blocs caiguts a l'interior impedien saber si l'estructura interna amaga cap armari, però en la primera fase de recostrucció no ha sortit cap cocó. Els enormes muntants de l'entrada deixen entreveure el lloc, ben anivellat, que devia ocupar la llinda. És precisament aquest anivellament tan perfecte que ens ha fet sospitar que aquests dos grans blocs servien de pujador per a facilitar la càrrega de l'animal i, seguint aquest criteri, s'han deixat els dos muntants a la vista.

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) 2 muntants
Altura màx. barraca (h) - 1,50m
Amplada barraca (a) - 1,67m
Llargada barraca (ll) - 1,70m
Altura porta (ph) - 0,88m
Amplada porta (ap) - 0,40m
Amplada muntant (am) - 0,70m
Orientació porta - N84 (N-E)
Situació- Solei, propera al camí del Genescà.
Llinda- simple
Tapadora - aterrada
GPS - si
Mapa Ballestar- sí
Estat - Aterrada (A).  El maig de 2024 s'inicia la restauració amb companys veterans de l'escola.
Data - 8-6-2010
 

 

CODI BARRACA
 
Conca del Torrent del Genescà  03/002
Numeració absoluta - 50         
 


CROQUIS

B50 CROQUIS
 
 
  

 
 

1854. EL GENESCÀ EN XIFRES

PROPIETARI: Francesc Madella

SEMBRADURES de 1,2,3 & 4ª categories - 24 quarteres 1 cortà

OLIVAR de 3 & 4ª categories - 1 quartera 1 cortà

VINYES de 1,2,3 & 4ª categories - 20 quarteres

BOSCOS de 2,3 & 4ª categories - 180 quarteres

ERMS de 1,2,3 & 4ª categories - 64 quarteres

ROQUES IMPRODUCTIBLES - 8 quarteres


+ CASA al carrer Baix de Rectoria

+ 3 parcers (Joan, Antoni i Francesc Genescà)


3 quarteres aprox. = 1hA  /  12 cortans = 1 quartera


                                                                 Arxiu de la Corona d'Aragó

 
 
 
 
 
 
 
 

{play}images/stories/mp3/marxapedra.mp3{/play}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.