003 Barraca de la Vinya del Tender

barraca triple tender small

 


 

EL REI DE LES BARRAQUES DE VINYA

 
INTRODUCCIÓ

Obra mestra de la Pedra Seca situada dins la vinya del Tender, dins el sector muratà del Puig de la Balma. Segons Josep Llorens del Puig de la Balma, aquesta vinya fou de les darreres encara en actiu a principis del s.XX, passada la epidèmia de la fil·loxera, quan molts parcers van haver canviat els ceps malalts per ceps americans.
Aquesta barraca de tres cossos adosats, una raresa al Principat, es trobava colgada d'una esponerosa vegetació (clicar damunt fotografia principal) pròpia d'un torrent que és a frec de la construcció. Segons el mateix Josep Llorens, aquesta barraca tal volta fos compartida per més d'un vinyater. En una sola matinal de restauració el dia 22-10-2013, tretze membres del Grup de Recerca de la Pedra Seca del CE de Castellar van
estassar de valent l'entorn proper, van remuntar la única teulada aterrada, van restablir la terra de la coberta i van plantar-hi lliris.
Esperem que algun dia no gaire llunyà surgeixi a Mura un grup dedicat a la recuperació i inventari d'aquest patrimoni rural, especialment nombrós als municipis propers.

 


 
SITUACIÓ

Si partim del Puig de la Balma anirem a trobar la carena del Reixac, havent travessat el torrent dels Codolosos i passat a frec de la font de la Baga de la Vila. En arribar al carener, prendrem el trencall a la nostra dreta que s'enfila per la carena del Reixac. Passarem per sota de dues línies d'alta tensió. Deixarem a la nostra esquerra un trencall i seguirem rectes fins a trobar de baixada el torrent de Les Comes del Puig i la barraca triple de la vinya del Tender.

 


 

 
DESCRIPCIÓ

Fa tota la impressió que inicialment es devia aixecar una barraca circular als quatre vents i, posteriorment, es van adosar els dos cossos rectangulars per aixoplugar-hi el bestiar de càrrega. En un entorn de conglomerat eocènic, trencadís i de formes arrodonides, el constructor d'aquesta barraca va triar únicament la pedra sorrenca provinent dels nivells més prims de gresos, obtenint algunes lloses de grans dimensions per tancar la volta. Durant la restauració es van obtenir experimentalment algunes d'aquestes grans lloses, aprofitant-ne una per a situar-la com a banc-taula. L'estassada va descobrir-nos un petit tram de feixa al davant mateix de la barraca i també va descobrir-nos que originalment el torrent estava obrat. El treball impecable de la barraca de vinya no ens fa dubtar sobre la professionalitat del qui la va bastir. Destaquen al fons de cada cos, sengles obertures per a proveïr les menjadores dels animals des de l'exterior així com la sortida de fums del cos central. A l'estança del pagès s'hi troba un armari pel beure i dos cubicles alçats. Les entrades són orientades N270 (oest) excepte el cos central que té una orientació N238 (S-W). La ubicació de la barraca a frec de la llera d'un torrent segueix el patró general de situació d'una barraca trobat a Sant Llorenç Savall. 

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia general- C4V (Circular als quatre vents)

 

Cos central

Altura barraca (h) - 2m
Amplada barraca (a) - 2,3m
Llargada barraca (ll) - 2,2m
Altura porta (ph) - 1m
Amplada porta (ap) - 0,60m
Amplada muntant (am) - 0,63m
Orientació porta - N238 (S-W)
Situació- Ponent, propera al camí i a un torrent.
Llinda- simple
Tapadora - simple
Objectes- dos armaris: un pel menjar i un pel beure. Una sortida de fums amb tapadora exterior. Un possible finestró que comunica amb el cos sud.
GPS - si
Estat - Restaurada (R). 22-10-2013. 13 persones del Grup de Recerca de la Pedra Seca del C.E. de Castellar desbrossen l'entorn i refan la volta ensorrada del cos nord.
Data - 22-10-2013.

Armari càntir

h,04m
a-05m
ll-0,6m

Armari menjar

h-0,12m
a-0,12m
ll-0,50m

Cos sud

Cos sud


Altura barraca (h) - 1,3m
Amplada barraca (a) - 1,2m
Llargada barraca (ll) - 3,1m (menjadora inclosa)
Altura porta (ph) - 1,3m
Amplada porta (ap) - 1m
Amplada muntant (am) - 0,5m
Orientació porta - N270 (W)
Llinda - simple
Objectes - menjadora amb dues concavitats que devien encabir un travesser de fusta. Tapadora exterior per a subministrar el ferratge de fora estant.


Cos nord (restaurat)


Altura barraca (h) - 1,79m
Amplada barraca (a) - 1,15m
Llargada barraca (ll) - 2,96m (menjadora inclosa)
Altura porta (ph) - 1,4m
Amplada porta (ap) - 0,97m
Amplada muntant (am) - 0,5m
Orientació porta - N270 (W)
Llinda - simple
Objectes - menjadora amb dues concavitats que devien encabir un travesser de fusta. Tapadora exterior per a subministrar el ferratge de fora estant. 

 
CODI BARRACA
 

003 Mura

 

 

CROQUIS


vinya del tender croquis

 

 


 
  

Els orígens del cultiu de la vinya

La vinya o la planta de cep pertanyen a la família de les vitacies, amb unes 600 espècies que s'estenen pels països subtropicals i temperats. Moltes de les espècies són enfiladisses. La Vitis vinifera L. subesp sylvestris és l'origen de gairebé totes les varietats de ceps del món i es va estendre per tot Eurasia, des de l'Àsia central fins a la península Ibèrica, es a dir per uns 6000 Km de longitud.


Josep M Puiggròs. Enginyer Agrícola ICEA.


GALERIA D'IMATGES


LA JIHAD DE LA PEDRA SECA

barraca triple tender transport small


EL GRUP DE RECERCA DE LA PEDRA SECA DEL C.E. CASTELLAR


barraca triple tender grup small


FEINEJANT

 
barraca triple tender inici restau small
 
L'ESQUENA DE LA BARRACA TRIPLE


barraca triple tender back small


 

LA FALSA CÚPULA DEL COS CENTRAL


barraca triple tender volta central small
{audio autostart}stagnes.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.