001 Barraca dels Rossos

 

 

barraca dels rossos frontal small

 


ENMIG D'UN OCEÀ DE FEIXES

 

INTRODUCCIÓ

 
 
 
 
 
Narcís Serrat i Pere Porcar van donar a conèixer aquesta barraca a la colla de Castellar perque tenien notícia de l'activitat de restauració que duien a terme aquest grup. El fet és que la construcció havia rebut l'impacte de la caiguda d'un pi, que n'havia malmès la paret dels costat est. Els de Castellar van haver d'afinar molt aquesta restauració, donat que havien de reemplaçar part del muntant que sostenia la llinda, cuidant que aquesta no caigués en cap moment. Algunes parts de l'arbre caigut es van fer servir de tascó i també de suport per aquesta tasca. El 16 de gener de 2011 es va celebrar una caminada popular per fer-ne l'estrena. I mesos més tard, el propietari de la barraca convidà a la comitiva de restauració a un magnífic esmorzar dinar.

 SITUACIÓ
 

 

Partint de la part superior del carrer Isaac Peral, s'inicia un camí senyalitzat que porta al turó dels Rossos. Passarem de llarg un primer trencall a la dreta que porta a dos forns de calç, travessarem la llera del torrent dels Rossos i de seguida prendrem el trencall a la dreta. El corriol aviat s'endinsa seguint la llera del torrent, de pujada. Arribarem a una mica d'esplanada on la primera feixa a l'esquerra és trencada. Remuntarem per aquest punt el vessant hidrogràfic dret del torrent, travessant cinc magnífiques feixes pels llocs on s'han habilitat uns saltamarges metàl·lics. Després de la cinquena feixa anirem cap a la nostra dreta, resseguint-la per la vora fins a trobar ben aviat la barraca dels Rossos. És molt probable que es trobin altres barraques per la zona, donat que a banda i banda del torrent es troben infinitat de feixes.

 

DESCRIPCIÓ
 
Barraca circular de grans dimensions i de factura molt professional. A l'interior trobem un calaix enlairat, un petit calaix, una probable sortida de fums i també un finestró que mira a llevant. La orientació de la porta és gairebé llevantina i amb només quatre filades a partir de la llinda, la barraca ateny l'altura màxima de 2,12m. De cara a la seva conservació caldrà parar compte amb la vegetació circumdant: dos anys després de la seva restauració s'hi ha fet una garriga a la banda est, amb alguns garrics i llentiscles que s'enfilen per la paret restaurada i també per la coberta, colonitzant la part sense lliris plantats. Caldria finalitzar la plantada de lliris donat que tenim ben comprovat que els lliris solen impedir l'arrelament d'espècies que podrien malmetre la coberta. 
CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) 4Filades
Altura barraca (h) - 2,12m
Amplada barraca (a) - 2,63m
Llargada barraca (ll) - 2,58m
Altura porta (ph) - 1m
Amplada porta (ap) - 0,52m
Amplada muntant (am) - 0,77m
Cocó principal
h - 0,34m
ll- 0,78m
a- 0,28m
Petit cocó
h-0,10m
ll-0,30m
a- 0,11m
Finestra llevant
h-0,34m
ll- 0,78
a- 0,11m
Finestreta
h- 0,20m
ll- 0,71m
a- 0,10m
Orientació porta - N172 (E-S)
Situació- Solei, a mitja altura de la carena.
Llinda- simple
Tapadora - múltiple
Objectes- Pedrísos: un de pedra i l'altre un tros del pi caigut. 2 cocons i dues espitlleres.
GPS - si.
Estat - Restaurada (R). Recuperada pel Grup de Recerca de Pedra Seca del C.E.C. l'any 2011.
Data - 8-8-2013
 

 
CODI BARRACA
 
001 Matadepera
 

 
CROQUIS

001 barraca dels rossos croquis medium
 
 
 
 


1853
Dia 24 d'octubre, abem baremat, abem cigut a tallar reïms, a saber, cuatre omes grans y tres noys. Y dia 25 abem acabat a las nou del matí, y no (hi) abia a tallar sino tres omes y dos noys, lo dia 25 al matí. Nos ha costat al primer dia al tragi(n)er, 4 pessetes. Cuatre omes a la vinya y al trepitjador, 10 pessetes. Als tres noys, 4 pessetes.

Dia 25, tres omes fins a mitxdia y al trepitjador, que al restàn treballem en esbarrià formiguers, són  cuatre omes, dos jornals. Són 4 pessetes. Al treginer y als dos noys se'n ban en abèn fet, a las nou, és un cuart de jornal al treginer, 1 pesseta; als dos noys, 1 pesseta.
Suma total, entre tot lo gasto del veremar: contàn tot, (h)a pujat 24 pesetas.
Nos ha treginats los reïms Andreu Bellavista, masover de casa Solà de la Font.

Francesc Gorina i Riera
Dietari de FGR, pagès de Matadepera 1841-1904. Joan Comasòlivas i Font. 
GALERIA D'IMATGES


LA CAIGUDA DEL PI

rossos caiguda small

LA RESTAURACIÓ

rossos llinda falcada 2 small


rossos recons contrafort small


2013

 

barraca dels rossos porta int small


PEDRISSOSbarraca dels rossos pedrissos small


DETALL DE LA TAPADORA MÚLTIPLEbarraca dels rossos tapadora small

 

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.