Diari d'abord

Les Ruïnes de la Canal Fonda


canal fonda ruines medium


L
a primera notícia que tenim d'aquestes ruïnes és la localització per part d'en Quim Solbas el dia 30-1-2006. Es tracta de dues parets que no es poden confondre amb feixes perquè A. el lloc és completament ombrívol i amagat B. no fan de contenció de terres, almenys una de les parets. Són dues parets que s'alcen paral·leles a dos nivells diferents, suggerint la idea d'una construcció en dues plantes, aprofitant un desnivell natural i unes parets de roca viva. Val a dir que els murs són molt ben pujats a trencajunts i amb un gruix d'uns seixanta centímetres. Només amb una sèrie de cates i treball d'arqueòlegs podríem esbrinar l'ús que realment va tenir el lloc, però com que això difícilment passarà, només podem subscriure la opinió del propi descobridor, suggerint que tal volta es tractés d'una estança per als qui treballaven els conreus propers, lluny dels masos coneguts, a semblança de les barraques de vinya. No trobem marques a les roques que suggereixin un embigat, però el que podria haver estat la primera planta es podria haver recolzat en el rebaix natural de l'estrat de sorrenca, que coincideix amb aquest primer nivell.
Una altra possibilitat seria que el lloc tingués un ús específic (p.e. un trull), una construcció rural que podria dependre del mas dels Òbits i o bé de Sta Agnès... o d'algun altre mas desaparegut, com ara el Mas Trull.
Per a ments més fantasioses sempre queda la opció d'un amagatall ben camuflat entre les roques: en aquest sentit només ajudaria el fet provat que es trobà un fusell de la guerra del Francès vora el Turó de les Nou Cabres.
Com veieu tot són conjectures.
Algú té una idea millor?

{audio autostart}pavana.mp3{/audio}

Escriu un comentari


Codi de seguretat
Actualitza