2/009 Barraca Roja


B105 portada Small


UNA RESTAURACIÓ COL·LECTIVA

 
 
INTRODUCCIÓ

La barraca Roja és la barraca de majors dimensions del sector de la Carena de Ricó, prop de la mil·lenària Torrota de La Roca. La seva reconstrucció fou un repte important si es té en compte que l'aixopluc estava completament aterrat i amb la major part de la pedra a dins. El constructor de la barraca fou ben conscient de la mala qualitat del rocam i optà per apilar gran blocs de gresos vermells (i d'aquí el nom) amb la confiança que d'aquesta forma trigaria més a caure. Amb l'inestimable ajut de la colla de Castellar s'alçà amb ternal la pedra de millor qualitat, la jàssera. I amb la Secció de Natura de la Unió Excursionista de Sabadell es va cloure la barraca i es van situar uns immensos pedrissos al voltant.

 
 


SITUACIÓ

La barraca forma part d'un itinerari circular, descrit en aquesta mateixa pàgina. Si partim del plàtan de La Roca, pujarem torrent amunt fins a trobar en uns trenta metres un trencall a la nostra dreta que està indicat. El seguirem fent una bona pujada. En arribar al pla, el camí revolta el perímetre de l'enrunada Torrota i troba una cruïlla de camins. Nosaltres optarem pel ramal esquerre bo i seguint una pista abillada amb una carrerada. En una vintena de metres trobarem la barraca a la nostra esquerra, a frec del camí.

 

DESCRIPCIÓ

Barraca de vinya als quatre vents de grans dimensions i de factura grollera. La base del perímetre està conformada per grans blocs de sorrenca sense embastar i entre dos d'ells s'insinuava una obertura que bé podria haver servit per deixar-hi el càntir. En la rehabilitació es van descartar alguns d'aquests blocs i es van alçar pedres de menys grandària, relegant les originals a fer de pedrissos al volt de la construcció.


CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) 2 muntants, 3/4 Filades fins la tapadora
Altura barraca (h) - 1,89m
Amplada barraca (a) - 1,75m
Llargada barraca (ll) - 1,97m
Altura porta (ph) - 1,12m
Amplada porta (ap) - 0,57m
Amplada muntant (am) - 0,73m
Orientació porta - N230 (S-W)
Situació- Solei, propera al camí.
Llinda- simple
Tapadora - múltiple
Objectes- calaix pel càntir, un os gruixut tallat a fil, plafó explicatiu del s.XIX, pot de registre
GPS - si
Mapa Ballestar- si
Estat - Restaurada (R). En 12 sessions del maig de 2013 fins el març de 2014.
Data - 15-3-2014
 

 
CODI BARRACA
 
Conca de la Carena de Ricó 02/009
Numeració absoluta - 105
                     
 


CROQUIS

B105 CROQUISBO Small
 
 
 

 
 
CATALUNYA, COM UN REGUERÓ DE PÓLVORA
 

Circular del sr. Comandante de Protección y Seguridad de Tarrasa

Han llamado particularmente mi atención los considerables pedidos de polvora que hacen los Administradores Subalternos y estanqueros para expedirla al Pueblo (...) Y con objeto de evitar el abuso que pueden hacerse de la compra de la polvora en los 'estanquillos', creo un deber mio trazar un plan con que debera procederse en lo sucesivo al la venta de dicho articulo...1º en los estanquillos solo se expenderá pólvora por medias libras a los sujetos que hayan obtenido licencia para cazar 2º el estanquillo anotará si en un registro que deberá abrir anotando el nombre y apellido del comprador, el pueblo y la casa donde vive, y la cantidad de polvora que se lleva cada vez, igualmente a respaldo de la licencia de caza que le exigirá al efecto 3º  los estanqueros pasaran semanalmente en cada Sabado, una noticia al sr. Jefe Superior Político y otra a mi, de la polvora que durante ella hayan expedido, con expresión de las personas y cantidades que cada una haya comprado. Por último, si para otros usos de conocida importancia se hicieran pedidos de pólvora en mayor cantidad que la señalada, no se concederá sin acreditar el objeto y necesidad del pedido ante el sr. Jefe Superior Político que concederá o negará el permiso segun lo estime conveniente (...)

Terrassa, 27-8-1844
 
Arxiu Històric Municipal de Sant Llorenç Savall
 
 


GALERIA D'IMATGES

ESTAT ORIGINAL

105 orig entrada Small

BIBLIOTECA I RESERVA DE PEDRES PLANES


B105 bibliotecapedraplana Small 
 

PUJANT PARETS


B105 pujantparet Small
 

 ELS MESTRES DE CASTELLAR CELEBRANT LA NOVA LLINDA


B105 collacastellar Small


TANCANT LA FALSA VOLTA


B105 tancant Small
 
EL JOAN ROURA FENT HORES EXTRES


B105 joanroura Small

LLIRIS BLAUS A L'ABRIL


B105 llirisflorits Small

LA SECCIÓ DE NATURA DE LA UES


B105 uesgrup Small

COSES QUE PASSEN


B105 fenomens Small


ELS PADRINS DE LA BARRACA DE VINYAB105 padrins Small{play}images/stories/mp3/giacchino.mp3{/play}